Demagog.cz

Miloš Zeman
Miloš Zeman (SPO)
Miloš ZEMAN: ...jak dobře víte, k žádné takové migraci (myšleno z Kosova, pozn. Demagog.cz) nakonec nedošlo.

Světlana WITOWSKÁ: Ale tehdejší vaše vláda, pokud jsem dobře četla informace z té doby, dokonce za státní peníze pronajímala penziony, které potom poskytovala migrantům k ubytování.

Miloš ZEMAN: Ano, ale to byli jiní migranti. To byli migranti z tehdejší Jugoslávie, tedy Jugoslávie, která byla zasazena, Kosovo, promiňte, bylo sice součástí Jugoslávie, dnes už, bohužel, není, ale převaha tehdejších migrantů z Jugoslávie byla nám kulturně spřízněna a já jsem to samozřejmě podporoval.
Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako nepravda

Odůvodnění

Miloš Zeman reaguje na Drahošovu výtku, že jeho vláda nabídla 5 tisícům uprchlíkům z Kosova v roce 1999 pomoc. Jak dokládáme výše, není to pravda. Nicméně Zeman reaguje tvrzením, že žádný uprchlík z Kosova do České republiky nepřišel. Pokud se podíváme na fakta, tak vláda svým usnesenímrozhodla o poskytnutí útočiště obyvatelům Kosova. Organizace Člověk v tísni uvádí, že po skončení válečného konfliktuse většina uprchlíků vrátila domů. Například do Kosova se zpět vrátilo 903 osob z celkových 1034 osob, kteří v ČR získali dočasné útočiště.Z těchto dat je patrné, že ve skutečnosti do České republiky kosovští uprchlíci dorazili. Výrok tudíž hodnotíme jako nepravdivý.