Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Miloš ZEMAN: ...jak dobře víte, k žádné takové migraci (myšleno z Kosova, pozn. Demagog.cz) nakonec nedošlo.

Světlana WITOWSKÁ: Ale tehdejší vaše vláda, pokud jsem dobře četla informace z té doby, dokonce za státní peníze pronajímala penziony, které potom poskytovala migrantům k ubytování.

Miloš ZEMAN: Ano, ale to byli jiní migranti. To byli migranti z tehdejší Jugoslávie, tedy Jugoslávie, která byla zasazena, Kosovo, promiňte, bylo sice součástí Jugoslávie, dnes už, bohužel, není, ale převaha tehdejších migrantů z Jugoslávie byla nám kulturně spřízněna a já jsem to samozřejmě podporoval.
Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Plné odůvodnění

Miloš Zeman reaguje na Drahošovu výtku, že jeho vláda nabídla 5 tisícům uprchlíkům z Kosova v roce 1999 pomoc. Jak dokládáme výše, není to pravda. Nicméně Zeman reaguje tvrzením, že žádný uprchlík z Kosova do České republiky nepřišel. Pokud se podíváme na fakta, tak vláda svým usnesenímrozhodla o poskytnutí útočiště obyvatelům Kosova. Organizace Člověk v tísni uvádí, že po skončení válečného konfliktuse většina uprchlíků vrátila domů. Například do Kosova se zpět vrátilo 903 osob z celkových 1034 osob, kteří v ČR získali dočasné útočiště.Z těchto dat je patrné, že ve skutečnosti do České republiky kosovští uprchlíci dorazili. Výrok tudíž hodnotíme jako nepravdivý.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Prezidentský duel České televize

Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Poslední prezidentský duel se tentokrát odehrál pod taktovkou moderátorky Světlany Witowské. Ta kandidáty provedla tématy migrace, domácí i zahraniční politiky nebo třeba zdraví a Twitter hradního mluvčího. Drahoš ani Zeman se ...