Tento výrok byl ověřen jako pravda

Jiří Drahoš: Vy jste opakovaně říkal, že pokud nebude mít kancléř bezpečnostní prověrku, okamžitě se s ním rozloučíte. Prezidentský duel - finále, 25. ledna 2018

Odůvodnění

Miloš Zeman skutečně opakovaně prohlásil, že získání bezpečností prověrky je podmínkou pro setrvání kancléře Mynáře ve funkci. Z těchto ujištění vyberme například to z konce října 2013, kdy v Otázkách Václava Moravce Miloš Zeman prohlásil: „Nastupují dvě možnosti – buď si tu prověrku dodělá, to znamená, že ji dostane, a pak zůstane kancléřem, anebo si ji nedodělá, pak přestane být kancléřem a já si budu shánět kancléře nového.“ Tento svůj slib opět zopakoval například v prosinci roku 2013, kdy uvedl: „Samozřejmě pokud nedostane ve stanoveném termínu bezpečnostní prověrku, o kterou si sám řekl dobrovolně, tak není důvod, aby byl dále kancléřem.”  Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý.

Zmíněno