Demagog.cz

Miloš Zeman
Miloš Zeman
Podle ústavy má prezident právo povolávat si členy vlády a konzultovat s nimi jejich činnost. Inaugurace Miloše Zemana, 8. března 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Touto pravomocí je prezident nadán dle čl. 64 Ústavy. Odst. 2 uvádí:

„Prezident republiky má právo účastnit se schůzí vlády, vyžádat si od vlády a jejích členů zprávy a projednávat s vládou nebo s jejími členy otázky, které patří do jejich působnosti.“