Jiří Drahoš
Nez.

Jiří Drahoš

Ale navíc za to nemůže Praha 4, ale v uvozovkách za to může magistrát, protože ty stanice nepatří jednotlivým Prahám, ale patří magistrátu.
20 minut Radiožurnálu, 21. března 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Výrok je hodnoce jako pravdivý, protože stanice metra včetně přístupových bodů patří provozovateli dráhy, kterým je Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost - DPP (pdf., s. 6), jehož jediným akcionářem je Hlavní město Praha.

Metro jako takové se řídí ustnovením drážního zákona č.266 /1994 Sb., kde je označeno jako speciální dráha v § 3 písmene f tohoto zákona.

Vyhláška ministerstva dopravy č. 177 /1995 Sb., pak ve svém § 27 určuje co je považováno za součást dráhy specální - dle písmene d jsou součástí dráhy "stanice, které tvoří nástupiště pro cestující a služební nástupiště, vestibuly, přístupové a výstupní cesty, výtahy, pohyblivé schody a chodníky, dopravní zařízení pro osoby s omezenou schopností pohybu, vyprošťovací štoly pro výtahy, pevná schodiště, staniční prostory a zařízení pro služební účely a odbavování cestujících".

Tuto skutečnost potvrzuje i aktulní judikatura Nejvyššího správního soudu.

Provozovatelem a vlastníkem podezmní dráhy v Praze je DPP, jehož jediným akcionářem je se 100% podílem Hlavní město Praha. I přes určitá omezení vyplývající ze vztahu akcionář-firma je možné tvrdit, že je Magistrát hl. města Prahy skrze DPP faktickým vlastníkem stanic metra.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Drahošův spolek a kandidatura

20 minut Radiožurnálu, 21. března 2018

Jiří Drahoš, finalista prezidentské volby, se rozhodl kandidovat do Senátu ČR a to jako nezávislý v obvodu Praha 4. V rozhovoru pro Český rozhlas vysvětloval, proč se k tomuto kroku odhodlal, jaké jsou jeho cíle a jaká témata b...

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů