Demagog.cz

Jan Hamáček
Jan Hamáček (ČSSD)
Prosadili jsme nejen pět křesel ve vládě, včetně klíčového ministerstva práce a sociálních věcí, ale především i řadu programových priorit, včetně toho, co se nám nedařilo prosadit v minulé vládě. Například to, aby lidé měli proplácené už první tři dny nemoci. Zavázali jsme se, že se nebudou privatizovat veřejné služby, nezvýší se spoluúčast pacientů. Budeme zvyšovat důchody, řešit problémy v hospodářsky problémových regionech a mnohé další.
Aktuálně.cz, 14. května 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

ČSSD připadne ve vznikající vládě pětice ministerstev. Vedle zmiňovaného ministerstva práce a sociálních věcí se jedná o ministerstvo vnitra, zahraničí, kultury a zemědělství.

V programovém prohlášení vznikající vlády je obsažena řada priorit vyjmenovaných Janem Hamáčkem. V kapitole Sociální politika a zaměstnanost s mluví o proplácení prvních tří dnů nemoci: „Od 1. 7. 2019 obnovíme náhradu mzdy v prvních třech dnech pracovní neschopnosti ve výši 60 procent denního vyměřovacího základu a projednáme možnosti, jak tento krok kompenzovat zaměstnavatelům. Dále se vláda v programovém prohlášení mj. zavazuje neprivatizovat veřejné služby: „Nepřipustíme privatizaci veřejných služeb ani podniků se státní účastí. V kapitole Zdravotnictví vláda garantuje nezvyšování spoluúčasti pacientů: „Posílíme transparentnost zdravotnictví a postavení občanů v celém systému, přitom však nezvýšíme jejich spoluúčast.“ V programovém prohlášení je obsažena také část o zvyšování důchodů:„Prosadíme novelu zákona o důchodovém pojištění, která zvýší základní výměru důchodu na 10 % průměrné mzdy. (...) Novela zákona o důchodovém pojištění upraví navýšení důchodu o 1000 Kč lidem, kteří dosáhnou věku 85 let.

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů