Jan Farský
STAN

Jan Farský

Když vidím billboard s nápisem ,makáme, snížili jsme o 75 procent důchodcům a studentům jízdné' - co je to za makání? To je přece jedno rozhodnutí, které napíšu na papír.
Aktuálně.cz, 22. května 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Plné odůvodnění

Na billboardu hnutí ANO, který je ve výroku zmíněn stojí: „Makáme. 75% sleva jízdného pro důchodce a studenty.“

O tomto kroku bylo rozhodnuto dne 27. března 2018 na jednání vlády. Na tomto jednání bylo schváleno usnesení Vlády ČR č. 206, které zavádí nové slevy z jízdného ve vlacích a autobusech pro seniory, děti, žáky a studenty. Toto usnesení bylo vládou přijato jednomyslně (.doc, str. 5).

Dle § 21 zákona č. 2/1969 Sb. kompetenčního zákona řídí ministerstva veškerou svou činnost ústavními a ostatními zákony a usneseními vlády.

Schválené usnesení vychází z materiálu (.zip, Materiál.pdf) připraveného Ministerstvem dopravy. Tento dokument se odvolává na programové prohlášení vlády a navrhuje zavést 75% slevu z jízdného pro děti, žáky a studenty od 6 do 26 let a pro seniory od 65 let.

Usnesení mj. ukládá ministryni financí vydat novelu Výměru Ministerstva financí v souladu s materiálem připraveným Ministerstvem dopravy. Dále pak ukládá dalším dotčeným ministrům a vedoucím ústředních orgánu předložit žádosti o rozpočtová opatření Ministerstvu financí podle schváleného usnesení. Na závěr pak ukládá ministrovi dopravy, aby zajistil kompenzování ztrát, které tímto rozhodnutím vzniknou dopravcům.

Pro úplnost je také nutné podotknout, že ačkoliv byly vládou podniknuty kroky pro zmíněnou slevu na jízdném pro důchodce a studenty, její zavedení bylo odsunuto a dosud ke snížení, které je uvedeno na billboardech, nedošlo. Podle vyjádření Andreje Babiše byl termín posunut na základě požadavků hejtmanů na 1. září 2018.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

O Zemanovi, Babišovi a vládě

Aktuálně.cz, 22. května 2018

Hnutí STAN má v Poslanecké sněmovně nejmenší poslanecký klub. Předseda klubu Jan Farský v rozsáhlém rozhovoru pro Aktuálně.cz popisoval, co konkrétně jeho hnutí dělá, jak vidí kroky Miloše Zemana v kauze Novičok a nebo také to,...