Tomáš Petříček
SOCDEM

Tomáš Petříček

Cesta z výborů, kterých se účastnil i pan předseda Vondráček, byla schválena organizačním výborem Sněmovny.
Týden v politice, 22. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Organizační výbor PSP cestu Vondráčka spolu s Výborem pro zdravotnictví schválil.

Plné odůvodnění

Organizační výbor je zřízen na základě § 32 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, jeho působnost zmiňuje § 46. Organizační výbor není klasickým legislativním výborem, ale má charakter kolektivního vedení Sněmovny s doporučujícími a koordinačními pravomocemi. Hlavním úkolem organizačního výboru je doporučovat předsedovi Sněmovny program jednání. Předsedou organizačního výboru je ze své funkce předseda Poslanecké sněmovny, místopředsedy jsou všichni místopředsedové Poslanecké sněmovny. Členy výboru jsou zástupci vybraní jednotlivými poslaneckými kluby. Jejich počet je vypočítán podle zásady poměrného zastoupení politických stran v Poslanecké sněmovně.

Jednání výboru je neveřejné. Veřejné dokumenty zahrnují schválená usnesení či pozvánky na schůze, ve kterých se mimo jiné vyskytuje bod: „Návrh na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců.“ Na něj navazuje schválené usnesení o vyslání delegací Poslanecké sněmovny do zahraničí, mimo jiné i delegace do Ruska.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček

Týden v politice, 22. října 2018

Tomáš Petříček byl jmenován do funkce ministra zahraničních věcí 16. října 2018. Ověřili jsme jeden z jeho prvních rozhovorů pro Týden v politice. Hovořil například o zahraničních cestách i o tom, čemu se již jako ministr zahra...