Tomáš Petříček
SOCDEM

Tomáš Petříček

Česká republika má největší obrat obchodu se státy Evropské unie.
Týden v politice, 22. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Přibližně tři čtvrtiny celkového obratu zahraničního obchodu České republiky je tvořeno obchodem se státy EU.

Plné odůvodnění

Z dat (.pdf) Českého statistického úřadu za rok 2017 vyplývá, že Česká republika má největší obrat zahraničního obchodu právě se státy Evropské unie. Celkový obrat zahraničního obchodu činil téměř 8 bilionů korun, přičemž obrat obchodu se státy EU z celkové sumy tvoří více než 6 bilionů.

Z pohledu na teritoriální strukturu českého zahraničního obchodu za prvních osm měsíců (.xlsx) roku 2018 vyplývá, že největším obchodním partnerem je Německo. Právě obchod s Německem tvoří více než 29 % z celkového obratu. Mezi největšími obchodními partnery převažují státy EU s výjimkou Číny, která tvoří velkou část dovozu (12 %).

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nový ministr zahraničí Tomáš Petříček

Týden v politice, 22. října 2018

Tomáš Petříček byl jmenován do funkce ministra zahraničních věcí 16. října 2018. Ověřili jsme jeden z jeho prvních rozhovorů pro Týden v politice. Hovořil například o zahraničních cestách i o tom, čemu se již jako ministr zahra...