Demagog.cz

Tomáš Petříček
Tomáš Petříček
Já jsem v Senátu představoval mandát pro zasedání Evropské rady, která proběhla v tomto týdnu, kde nás zastupoval pan premiér Babiš. Týden v politice, 22. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Na schůzi Senátu dne 17. října představil ministr Petříček jak program zasedání Evropské rady, tak i pozici české vlády.

Ministr Petříček mluví o schůzi Senátu dne 17. října 2018, kde skutečně informoval (tisk č. 327) horní komoru Parlamentu České republiky o pozici české vlády na jednání Evropské rady konané dne 18. a 19. října 2018, na kterém českou vládu reprezentoval právě premiér Babiš. Na tomto jednání probírali zástupci členských států např. téma Brexitu, který není dle vyjádření ministra Petříčka výhrou ani pro jednu stranu. Z dohody o vystoupení Spojeného království z EU zbývá dojednat cca 10 %, nevyjednaný je například charakter hranice Irska a Severního Irska.

Druhým tématem projednávaným Evropskou radou je migrace. Míra migrace je podle ministra Petříčka v letošním roce dokonce menší, než byla v roce 2014, tedy před vypuknutím migrační krize. Česká vláda je například pro posílení Frontexu či vytvoření komplexního investičního plánu pro Afriku, rozhodování o udělení azylu však musí dle pozice české vlády zůstat v pravomoci členských států.

Česká vláda dále podporuje spolupráce v oblasti vnitřní bezpečnosti a klade důraz na kompatibilitu jednotlivých informačních systémů; podporována jsou také nová opatření v oblasti kybernetické bezpečnosti. Premiér Babiš se zúčastnil i jednání představitelů eurozóny.