Demagog.cz

Tomáš Petříček
Tomáš Petříček
Migrační situace se výrazně zlepšila. My jsme se dostali na čísla, která jsou nižší než např. v roce 2014. V letošním roce se předpokládá, že do Evropy přišlo nebo přijde přibližně 140 tisíc lidí. V roce 2014 to bylo 200 tisíc. Týden v politice, 22. října 2018

Tento výrok byl ověřen jako neověřitelné

Odůvodnění

Počet migrantů, kteří přišli do Evropy v rámci středomořské migrační krize, skutečně poklesl, oficiální zdroje však predikci migrace pro celý rok 2018 neposkytují.

Vycházíme z dat Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky (UNHCR). Podle těchto dat přišlo do Evropy v rámci středomořské migrační krize v roce 2014 přibližně 216 000 osob (vývoj migrace do Evropy v rámci středomořské krize od roku 2014 viz graf).

Zdroj: https://data2.unhcr.org/en/situations/mediterranean.

Od počátku ledna 2018 do 22. října 2018 do Evropy v rámci této krize přišlo cca 100 000 osob a je pravděpodobné, že tento počet do konce roku ještě vzroste - žádnou oficiální predikci celkové míry migrace se nám však nepodařilo dohledat.

Data Eurostatu pro rok 2018 zatím nejsou dostupná, tato data navíc zohledňují pouze celkovou míru migrace a nezaměřují se na migraci v rámci středomořské migrační krize, pro rok 2014 tedy například Eurostat uvádí cca 650 000 prvotních žadatelů o azyl.

Dle dat Frontexu byl celkový počet migrantů do konce září cca 100 000, což přibližně odpovídá datům UNHCR, avšak ani Frontex predikci vývoje migrace do konce roku 2018 neposkytuje.