Demagog.cz

Petr Fiala
Petr Fiala
Tak vy jste správně řekla, byli jsme to my, kdo poukázal na určité problémy (v Globálním paktu – pozn. Demagog.cz) a chtěli jsme to vysvětlit. Přišel ministr vnitra, pan Hamáček, který tehdy byl ministr zahraničí, a řekl: „Tam nic špatného není, je to dobré, máme to podpořit, určitě, je to správná politika české vlády, abychom to podpořili.“ O pár týdnů později přichází ze stejné strany nový ministr zahraničních věcí a říká: „Já doporučím, abychom to vlastně nepodporovali.
Týden v politice, 12. listopadu 2018

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výroky nelze považovat za přímou citaci obou ministrů, ovšem smysl sdělení je pravdivý – tedy zatímco ministr zahraničních věcí Hamáček přijetí tzv. Globálního paktu obhajoval, jeho nástupce Petříček tento dokument odmítá.

Fiala ve svém výroku upozorňuje na odlišné postoje posledních 2 ministrů zahraničí Hamáčka a Petříčka ke Globálnímu paktu o migraci.

Jan Hamáček přijetí tohoto dokumentu během projednávání v Poslanecké sněmovně hájil, když mimo jiné prohlásil: „Já se pokusím vysvětlit panu předsedovi klubu ODS, proč je dobré ten dokument mít, i když je nezávazný.“

Jeho nástupce Petříček však zastává opačné stanovisko. Ve svém prohlášení ke Globálnímu paktu například uvádí: „Z procesu vyjednávání kompaktu bychom tedy měli vystoupit, jako to udělaly Spojené státy, Maďarsko a Rakousko.“

Fiala má tedy pravdu: oba ministři měli ke Globálnímu paktu odlišný postoj, proto hodnotíme výrok jako pravdivý.