Demagog.cz

Stanislav Polčák
Stanislav Polčák
Není povinnost advokáta převzít jakéhokoliv klienta. Interview ČT24, 6. června 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Advokát podle zákona nemá povinnost převzít jakéhokoli klienta.

Podle § 18 odst. 1 zákona o advokacii je advokát oprávněn poskytnutí právních služeb odmítnout, pokud nebyl podle zvláštních právních předpisů ustanoven nebo Komorou k poskytnutí právních služeb podle odstavce 2 a §§ 18a až 18c určen.

Z tohoto důvodu poukazuje Stanislav Polčák v rozhovoru pro ČT24 na to, že možnost klienta odmítnout s sebou nese odpovědnost advokátů za svá rozhodnutí. Marie Benešová se tak musí při svém opětovném vstupu do veřejné funkce připravit na otázky ohledně výběru svých klientů.