Michal Šmarda
SOCDEM

Michal Šmarda

Já, když jsem byl s Milošem Zemanem na schůzce, tak jsme si slíbili, že o té schůzce nebudeme, o tom, co jsme si všechno řekli, že o tom nebudeme úplně mediálně mluvit.
Výzva Seznam Zprávy, 11. července 2019

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

Po vzájemném setkání se obě strany odmítly k obsahu vzájemné schůzky vyjadřovat. Není ale možné ověřit, zda se na tom předem dohodly.

Plné odůvodnění

Schůzka mezi prezidentem Milošem Zemanem a místopředsedou ČSSD Michalem Šmardou proběhla 25. června 2019. Není možné ověřit, zda si mezi sebou slíbili, že o rozhovorech, které proběhly na společné schůzce, nebudou mluvit. Obě strany se však skutečně k obsahu schůzky odmítly vyjádřit a bližší informace nepředložily. 

Šmarda se na oficiálních facebookových stránkách ČSSD sice vyjádřil k současné situaci v několikaminutovém videu, kde však nezmiňoval nic ve spojitosti se svým setkáním s prezidentem. Podobně ani prezident nereflektoval nic ze setkání Michalem Šmardou ve svých vyjádřeních.

Výrok jsme zmínili