Michal Šmarda
SOCDEM

Michal Šmarda

Byl to člověk (Miloš Zeman, pozn. Demagog.cz), který dokázal sednout k psacímu stroji a za víkend napsat program politické strany, za který se politická strana nemusela stydět. Ať už to byl program Občanského fóra – to se málo ví, že jeho autorem byl Miloš Zeman, nebo ať už to byl následně program sociální demokracie.
Výzva Seznam Zprávy, 11. července 2019

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Prezident Miloš Zeman nenapsal program OF pro volby v roce 1990. V případě programu ČSSD po roce 1993 je autorství nejasné, i když je nutno přiznat Miloši Zemanovi zásadní vliv na směřování tehdejší ČSSD z role jejího předsedy.

Plné odůvodnění

Autorství Miloše Zemana v případě programu Občanského fóra pro volby v roce 1990, je rozporováno jak tehdejšími účastníky a pamětníky, tak dokumenty. Dle svědectví Miloš Zeman pracoval maximálně na předmluvě/úvodu toho programu, na kterém se jako celku podílelo několik desítek osob spojených s OF.

V případě programu sociální demokracie můžeme mluvit o dvou úrovních „programu“ strany. V první řadě se jedná o obecné směřování ČSSD po roce 1993, kdy se jejím předsedou stal Miloš Zeman. Jeho vítězstvím dostala politika ČSSD radikálnější směr, a to především v ostrém vyhranění se vůči tehdejší vládě a její politice, a to s heslem: „Jít vládě po krku“. Představitelem toho radikálního křídla strany však nebyl samotný Miloš Zeman, ale například i další významní členové strany jako Jana Volfová či Vladimír Špidla.

A pak zde existuje i samotný volební program před volbami v roce 1996, které byly pro ČSSD výrazným úspěchem. Tento program podle dostupných informací byl opět spíše hromadným dílem, jak dokládá dokument Východiska volebního programu České strany sociálně demokratické (pdf.), jenž byl obsahovým základem schváleného volebního programu a jehož autorem byla tzv. programová komise ÚVV ČSSD. Bohužel členství v této komisi se nám nepodařilo dohledat.

Lze tedy mluvit o význačném postavení osoby Miloše Zemana na směřování ČSSD jako vedoucího představitele radikálního směru uvnitř strany. Také lze vyvozovat, že jeho politické myšlenky se zásadně projevily i ve formulaci volebního programu v roce 1996. Přesto ale není z dostupných materiálů dohledatelné, že by Miloš Zeman byl hlavním tvůrcem programu a že by se jednalo o dílo jednoho muže.

Výrok jsme zmínili