Michal Šmarda
SOCDEM

Michal Šmarda

Vemte si jenom včera, kolik se prosadilo dobrých věcí. Prosadil se rodičák. Prosadilo se vyřešení těch dluhů nezletilých dětí, což je obrovský problém, dětské exekuce.
Výzva Seznam Zprávy, 11. července 2019

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Ve středu 10. července se na 33. schůzi Poslanecké sněmovny v prvním čtení projednaly návrhy novely zákona o státní sociální podpoře a novely insolvenčního zákona. Byl navýšen rodičovský příspěvek na 300 tisíc korun a byly zjednodušeny podmínky oddlužení u mladých osob.

Plné odůvodnění

Předesíláme, že nehodnotíme, zda se prosadily dobré věci, neboť je to osobní úsudek místopředsedy Šmardy. 

Ve středu 10. července se na 33. schůzi Poslanecké sněmovny v prvním čtení projednaly návrhy novely zákona o státní sociální podpoře a novely insolvenčního zákona.

Rodičovský příspěvek byl v rámci novely zákona o státní sociální podpoře zvýšen z 220 tisíc korun ročně na 300 tisíc korun (.pdf, str. 2, bod 4). Novela byla přiřazena Výboru pro sociální politiku a Stálé komisi pro rodinu k projednání. Následovat bude druhé čtení.

Dluhy, které vznikly před dosažením osmnáctého roku života, řeší novela insolvenčního zákona. Nově dojde ke zjednodušení podmínek oddlužení pro osoby, jejichž dluhy vznikly alespoň ze dvou třetin před dosažením zletilosti (.pdf). K současné úpravě paragrafu 412a insolvenčního zákona se přijme nový odstavec ve znění:

„(6) Pokud pohledávky nezajištěných věřitelů vznikly alespoň ze dvou třetin jejich výše před dosažením 18 let věku dlužníka, je oddlužení plněním splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty splněno, jestliže nebylo zrušeno po dobu 3 let od schválení oddlužení. Za pohledávku vzniklou před dosažením 18 let věku dlužníka se dále považuje příslušenství takové pohledávky, smluvní pokuta vzniklá na základě stejné smlouvy jako taková pohledávka a pohledávka, která vznikla na základě smlouvy uzavřené při podnikatelské činnosti věřitele před uplynutím 3 let od dosažení 18 let věku dlužníka, jestliže obdržené plnění dlužník alespoň ze dvou třetin jeho výše využil k úhradě pohledávky podle věty první.“

Pokud se tedy mladý člověk vstupující do dospělosti ocitne v situaci platební neschopnosti, tj. že není schopen splácet své dluhy více věřitelům, bude moci dosáhnout plného oddlužení již po 3 letech splácení dluhů, a to bez dalšího. Na rozdíl od normálního oddlužení fyzické osoby tak mladý dospělý nebude muset splatit běžných 30 % výše dluhu do pěti let od schválení oddlužení.

Novela insolvenčního zákona byla přijata v rámci tzv. zkráceného projednávání, tj. byla přijata již v prvním čtení, a to bez dalších čtení či přiřazení sněmovním výborům.

Výrok jsme zmínili