Marek Hilšer
Nez.

Marek Hilšer

Je to tak, a z čeho i ten soud vychází, že v Číně máte dnes čekací dobu na orgán zhruba asi 14 dnů.
Reflex, 16. července 2019

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Mezinárodní tribunál shledal, že lékařská zařízení v Číně nabízejí velice krátké lhůty pro zajištění dárcovských orgánů. V extrémních případech šlo o období kratší než dva týdny.

Plné odůvodnění

Mezinárodní tribunál pro problematiku nedobrovolného odebírání orgánů vězňům svědomí v Číně (Čínský tribunál) došel dne 17. června 2019 k rozhodnutí, že dle dostupných údajů dochází v Číně k obchodu s orgány. Jedním ze zjištění byla i skutečnost, že čínská transplantační pracoviště pracují s extrémně krátkou lhůtou pro získání dárce orgánů, dle rozhodnutí je tato doba často jen dva týdny (.pdf, s. 33).

Podobně krátké lhůty zmiňují i podklady australského vyšetřování z roku 2017, které hovoří o období 2 až 4 týdnů (.pdf, str.7). Stejně se vyjadřuje zpráva pro Německý spolkový sněm z roku 2016, která charakterizuje čínský systém transplantací jako systém „on demand“, tedy na přání (.pdf, s. 8). Pro srovnání o jak expresní lhůty se v čínském případě jedná, v ČR je průměrná čekací doba na ledviny 399 dní, na játra 94 dní a na srdce se čeká 248 dní.

Výrok jsme zmínili