Demagog.cz

Miloš Zeman
Miloš Zeman
Maršál Koněv osvobodil nejenom Prahu, osvobodil například i Osvětim. Samozřejmě, že můžeme argumentovat tím, že Praha kapitulovala dřív, přesněji řečeno, Němci v Praze. Týden s prezidentem, 5. září 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Komplex německých koncentračních a vyhlazovacích táborů Auschwitz v Osvětimi byl osvobozen 27. ledna 1945 sovětskými vojáky z 60. armády prvního ukrajinského frontu, kterému velel maršál Ivan Koněv. Se svou armádou dorazil do Prahy 9. května 1945, po kapitulaci většiny Němců.

Koncentrační tábor Auschwitz-Birkenau byl osvobozen dne 27. ledna 1945, kdy do něj vstoupili vojáci 60. armády vedené generálem Pavlem Kuročkinem. Tato armáda byla součástí tzv. 1. ukrajinského frontu vedeného maršálem Ivanem S. Koněvem.

Vedení SS se ještě před příchodem sovětských vojáků do Osvětimi rozhodlo (kapitola Evacuation and liquidation of the camp) provést evakuaci tábora a zničit a zahladit všechny stopy. V rámci evakuace odešlo během 17. – 21. ledna 1945 zhruba 56 tisíc vězňů na tzv. pochody smrti, které nepřežilo 9–15 tisíc z nich.

Bojové operace kolem Osvětimi začali (kapitola Liberation) 27. ledna 1945 vojáci ze 100. a 322. střelecké divize 60. armády. Ke koncentračním a vyhlazovacím táborům se vojáci dostali během odpoledne téhož dne, kde narazili na zhruba 7 tisíc nemocných a vyčerpaných vězňů. Do péče o tyto vězně v následujících dnech nasadil dvě polní nemocnice i polský Červený kříž.

První ukrajinský front maršála Koněva se následně zúčastnil osvobozování Slezska a Saska a konečné Pražské ofenzívy, v rámci níž dorazil maršál Koněv v brzkých ranních hodinách 9. května 1945 do Prahy. Němci v Praze, až na jednotky SS (video, 4:10), kapitulovali den předem, 8. května 1945.