Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

ZEMAN: Víte, kolik ty dotace (na solární elektrárny, pozn. Demagog.cz) jsou?
SOUKUP: Údajně až 40 miliard korun ročně.
ZEMAN: Ano, máte úplnou pravdu.
SOUKUP: Ze všech možných zdrojů ministerstva průmyslu financí, a tak dále.
ZEMAN: A ministerstvo průmyslu 27 miliard.
Týden s prezidentem, 5. září 2019

Tento výrok byl ověřen jako

nepravda

Zkrácené odůvodnění

Podpora, která byla poskytnuta solárním elektrárnám, představovala v loňském roce 29,2 miliard z celkových 43,7 miliard podpory na všechny obnovitelné zdroje energie. Ministerstvo průmyslu a obchodu pak poskytne v roce 2019 26,6 miliard na všechny obnovitelné zdroje.

Plné odůvodnění

Podle dat Operátora trhu s elektřinou (OTC) se celková výše podpory obnovitelných zdrojů postupně zvyšuje. V roce 2013 činila podpora přibližně 34,9 miliard, v roce 2018 to bylo již 43,7 miliard (data pro rok 2019 nejsou zatím k dispozici). Tato podpora však není určená pouze na solární energii, ale také na větrnou či vodní energii. Poskytnutá podpora na solární energii činila v roce 2017 pouze 27 miliard, v roce 2018 to pak bylo 29,2 miliard. Podle těchto dat představovala podpora na solární elektrárny největší položku veškeré podpory na obnovitelné zdroje energie. Například poskytnutá podpora na vodní elektrárny činila v roce 2018 1,8 miliardy, v roce 2017 to bylo 2,5 miliardy.

Miloš Zeman také dále mluví o 27 miliardách plynoucích ze zdrojů Ministerstva průmyslu a obchodu. Podle rozpočtu tohoto ministerstva na rok 2019 je přibližně 26,6 miliard vyčleněno na dotace v oblastí energií. Tato částka ale není určená pouze na podporu solárních elektráren, ale na podporu všech obnovitelných zdrojů energie. V roce 2018 činila tato podpora přibližně 25,9 miliard.

Výrok je hodnocen jako nepravdivý vzhledem k tomu, že Miloš Zeman hovoří o dotacích na solární elektrárny, ale argumentuje celkovými výdaji na všechny druhy obnovitelných zdrojů energie. Byť jsou výdaje na dotace pro solární elektrárny největší položkou v celkové podpoře, zdaleka nejsou jedinou.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Miloš Zeman na TV Barrandov

Týden s prezidentem, 5. září 2019

Po prázdninové přestávce se na TV Barrandov vrátil pořad Týden s prezidentem, ve kterém bývá prezident Zeman pravidelným a jediným hostem. Moderátor a ředitel stanice v jedné osobě, Jaromír Soukup, si s prezidentem notoval v ši...