Demagog.cz

Robert Plaga
Robert Plaga
Je potřeba říct, že učitelů je 150 000. To znamená, bavíme se o čtyřech procentech, které v tom systému chybí. Partie, 15. září 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Dle výsledků šetření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy působilo k 1. lednu 2019 v českých školách 150 592 učitelů. Z šetření dále vyplývá, že od nového školního roku potřebují školy 6000 učitelů. V novém školním roce 2019/2020 tedy chybí v systému 4 % učitelů.

V průběhu ledna a února 2019 uskutečnilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy mimořádné šetření, kterého se účastnilo (.pdf, str. 4) 99,9 % mateřských, základních, středních a vyšších odborných škol. Týkalo se učitelů a učitelek, kteří působili (.pdf, str. 4) na škole k 1. lednu 2019. MŠMT chtělo především zjistit, jaké jsou potřeby jednotlivých škol, a jakým procentem se na výuce podílí nekvalifikovaní učitelé.

Dle výsledků tohoto šetření působilo (.pdf, str. 5) k 1. lednu 2019 v mateřských, základních, středních a vyšších odborných školách 150 592 učitelů. Z toho 120 096 žen a 30 496 mužů. Průměrný věk učitelů činí (.pdf, str. 8) podle výsledků šetření 47,2 let. V době šetření na začátku roku 2019 chybělo (.pdf, str. 80) ve školství 1827 učitelů a od nového školního roku 2019/2020 potřebovaly (.pdf, str. 80) školy 6000 nových učitelů. Z toho vyplývá, že v září 2019 v systému chyběly asi 4 % učitelů.