Demagog.cz

Robert Plaga
Robert Plaga
Učitelské povolání, a vychází to i z mezinárodního šetření TALIS, které dělají učitelé sami o sobě průřezově ve všech zemích nebo ve spoustě zemí, tak se skutečně ukazuje, že je ta stabilita toho povolání a jistota s ním spojená jeden z faktorů, který tam hraje roli. Partie, 15. září 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Výzkum TALIS opravdu probíhá mezi několika sty tisíci učiteli v mnoha zemích světa. Ze zprávy z roku 2018 vyplývá, že stabilita a jistota povolání je významná pro více jak polovinu učitelů ČR, a hrají tedy pro ně důležitou roli.

TALIS (Teaching And Learning International Survey) je celosvětový výzkum podmínek vyučování prováděný od roku 2008. Výzkum provádí Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). V rámci TALIS jsou za pomocí dotazníků zkoumány podmínky a prostředí ve školách. Následně má tento výzkum školám pomoci čelit různým výzvám a problémům. Výzkum probíhá mezi řediteli a učiteli škol. V roce 2018 probíhal tento výzkum ve 49 zemích světa a jejich počet se oproti počátku těchto šetření zdvojnásobil. Část výroku, kde ministr školství Plaga zmiňuje, že výzkum probíhá ve spoustě zemích mezi učiteli, je tedy pravdivá.

Zdroj: Mezinárodní šetření TALIS 2018, (pdf, str. 14)

V posledním průzkumu (.pdf, str. 14) z roku 2018 se ukázalo, že pro 56 % učitelů v ČR byla důležitá při výběru povolání jeho stabilita. Jistota práce byla důležitá pro 60 % našich učitelů. Čeští učitelé v obou aspektech mírně zaostávají (.pdf, str. 14) za průměrem EU, kde je stabilita důležitá pro 64 % a jistota pro 66 % učitelů. Je ale možno vidět, že daleko důležitějšími (.pdf, str. 14) aspekty jsou pro české učitele tzv. společenské motivy, které vyzdvihují zejména možnost ovlivnit rozvoj dětí a mládeže či možnost být prospěšný pro společnost. Převahu tohoto aspektu je možno vidět ve většině zemí. I přestože motivy zmíněné ministrem Plagou vyšly z průzkumu jako méně důležité, stále jsou významné pro více než polovinu respondentů.