Demagog.cz

Robert Plaga
Robert Plaga
Jsme na všechny ty školy přenesli právní subjektivitu spoustu let nazad. Partie, 15. září 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Právní subjektivita byla převedena v plné míře na školy, jakožto příspěvkové organizace, novelou z roku 2002. Nový školský zákon pak zavedl pojem školská právnická osoba.

V roce 2002 vešla v platnost novela zákona o státní správě a samosprávě ve školství, která mimo jiné zaváděla povinnost pro obce a kraje u předškolního zařízení, školy nebo školského zařízení, které nemá právní subjektivitu, změnu právní formy, a to na příspěvkovou organizaci. Příspěvková organizace je právnickou osobou veřejného práva, zřízená k plnění úkolů ve veřejném zájmu. Právní subjektivitu ji výslovně přiznává zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Koncem roku 2004 vešel v platnost zcela nový školský zákon, který právní subjektivitu školám ponechává. Nově navíc zavedl pojem školská právnická osoba, která na rozdíl od příspěvkové organizace může vlastnit majetek a může být zřízena soukromou osobou.

Obě tyto právní formy týkající se škol mají právní subjektivitu a byly zavedeny v prvním případě před 17 lety, v druhém téměř před 15 lety.