Demagog.cz

Jiří Růžička
Jiří Růžička
Přibývá žáků handicapovaných. Partie, 15. září 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ve školním roce 2018–2019 se zvýšil podíl žáků se speciálními vzdělávacími potřebami mezi žáky základních škol na 10,8 % ze všech žáků základních škol. Rostoucí počty těchto žáků lze sledovat od roku 2017.

Dle ČSÚ v roce 2017/2018 chodilo na základní školy 95 631 žáků (10,3 % z celkového počtu žáků) s nějakou formou speciální podpory vzdělávání (SVP). V následujícím školním roce 2018/2019 už byl počet 10 1983 žáků (10,8 % z celkového počtu žáků), tedy došlo k nárůstu o 0,5 procentního bodu (p.b.) dle ČSÚ. V předchozích letech se podíl žáků s nějakou formou postižení pohyboval stabilně kolem 9 % z celkového počtu žáků na základních školách.

V posledních dvou letech je ale patrný nárůst počtu žáků s speciálními vzdělávacími potřebami, jak ukazuje tabulka ČSÚ.

zdroj: ČSÚ

V počtech jsou patrné trendy snižování počtu žáků s tělesným a mentálním postižením. Zároveň se ale ukazuje nárůst počtu žáků s diagnostikou poruch učení či chování.