Demagog.cz

Robert Plaga
Robert Plaga
Pokud zůstane v platnosti, v účinnosti tento zákon, který je, tak platí, že v květnu 21. budou maturovat (z matematiky, pozn. Demagog.cz) gymnazisté a studenti z lyceí a o rok později všichni ostatní v těch maturitních oborech, který jsou tím dotčeni. Partie, 15. září 2019

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Povinná maturitní zkouška z matematiky byla původně naplánovaná pro všechny na jaro 2021, ale od února 2017 se pro střední školy mimo gymnázia a lycea posouvá na jaro 2022. Na uměleckých, sociálních a zdravotnických školách zůstává maturita z matematiky nepovinná.

Školský zákon byl novelizován (.pdf, str. 12) v květnu roku 2016. Změny v rámci této novely se v praxi týkají povinné státní maturity z matematiky, ale také se týkaly uzákonění jednoho roku předškolního vzdělávání.

Tato novela č. 178/2016 Sb. zavedla povinnou maturitu z matematiky pro studenty, kteří úspěšně dokončí poslední ročník středního vzdělání po 30. září 2020. V praxi to znamená, že první povinná maturitní zkouška z matematiky bude žáky skládána skutečně na jaře 2021.

Toto ustanovení je však dále zpřesněno nařízením vlády č. 445/2016, které vyjmenovává obory, pro které bude matematika povinnou maturitní zkouškou. V březnu 2017 pak bylo toto nařízení novelizováno tak, že žáci gymnázií a lyceí budou povinnou maturitní zkoušku z matematiky skládat od roku 2021, strojírenské, technické a podobné obory pak od roku 2022.

Zejména uměleckých, sociálních a zdravotnických škol (s výjimkou lyceí) se pak povinná maturita z matematiky netýká.