Tomáš Petříček
SOCDEM

Tomáš Petříček

Více než, kolem sto tisíc obyvatel, našich obyvatel, žije ve Velké Británii.
Týden v politice, 13. října 2019

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Přesný počet občanů ČR žijících ve Velké Británii není znám a statistické údaje se značně liší. Odhad konzulárního úseku Velvyslanectví ČR v Londýně však hovoří o počtu přesahujícím sto tisíc občanů ČR.

Plné odůvodnění

Přesný počet občanů ČR žijících ve Velké Británii není znám. Dle odhadů (.pdf, str. 2) konzulárního úseku Velvyslanectví ČR v Londýně na území Velké Británie žije přes 100 000 občanů ČR. Tento údaj můžeme nalézt v řadě českých medií (např. Euractiv.cz či Rozhlas.cz).

Statistika z ledna až prosince 2018 vedená (.xls – list 2.3) Britským statistickým úřadem (ONS, Office for National Statistics) hovoří o 46 tis. občanech ČR (odchylka +/- 10 tis.). Nejpočetnější skupinou státních příslušníků cizí země žijících na území Velké Británie jsou Poláci (905 tis.), které následují Rumuni (415 tis.) a Indové (355 tis.). Samotné ONS však přiznává, že jeho údaje jsou značně nepřesné, přičemž i další (.pdf, str. 2) státy EU ve svých statistikách vykazují oproti údajům ONS přibližně dvojnásobný počet svých občanů ve Velké Británii.

Výrok jsme zmínili