Demagog.cz

Andrej Babiš
Andrej Babiš
Podle žebříčku od Deloittu, který posuzoval kvalitu života, je naše Česká republika nejen výš než Spojené státy, ale třeba i než Singapur nebo Izrael a suverénně nejlepší ze zemí V4. ČT24, 1. ledna 2020 !
Výběr Demagog.cz

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Česká republika se v Indexu společenského rozvoje 2019 skutečně umístila před Spojenými státy, Singapurem i Izraelem. Zároveň se umístila na vyšší pozici než Polsko, Slovensko i Maďarsko.

Andrej Babiš zde hovoří o tzv. mezinárodním Indexu společenského rozvoje (Social Progress Index), který každoročně sestavují americká nezisková organizace Social Progress Imperative a společnost Deloitte. V současné době Index porovnává údaje o společenském a ekonomickém rozvoji ze 149 zemí.

V roce 2019 se Česká republika umístila na 24. místě se ziskem 84,36 bodů ze sta možných. Pro srovnání uvádíme, že v roce 2018 obsadila (.pdf, str. 6) ČR 26. místo a získala 84,66 bodů. Mezi oblasti, ve kterých ČR získala největší počet bodů, patří základní lidské potřeby, jako je výživa, přístup k pitné vodě nebo třeba základní lékařská péče. Mezi oblasti s horším bodovým ohodnocením patří například přístup k vyššímu vzdělání nebo úroveň znečištění ovzduší.

žebříčku (.pdf) za rok 2019 se Česká republika skutečně umístila před Spojenými státy (26. místo), Singapurem (27. místo) a Izraelem (31. místo).

Česká republika rovněž zaujímá nejvyšší příčku v rámci zemí V4. Polsko se umístilo na 33. místě, Slovensko na 35. místě a Maďarsko na 39. místě.