Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

Podle žebříčku od Deloittu, který posuzoval kvalitu života, je naše Česká republika nejen výš než Spojené státy, ale třeba i než Singapur nebo Izrael a suverénně nejlepší ze zemí V4.
ČT24, 1. ledna 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Česká republika se v Indexu společenského rozvoje 2019 skutečně umístila před Spojenými státy, Singapurem i Izraelem. Zároveň se umístila na vyšší pozici než Polsko, Slovensko i Maďarsko.

Plné odůvodnění

Andrej Babiš zde hovoří o tzv. mezinárodním Indexu společenského rozvoje (Social Progress Index), který každoročně sestavují americká nezisková organizace Social Progress Imperative a společnost Deloitte. V současné době Index porovnává údaje o společenském a ekonomickém rozvoji ze 149 zemí.

V roce 2019 se Česká republika umístila na 24. místě se ziskem 84,36 bodů ze sta možných. Pro srovnání uvádíme, že v roce 2018 obsadila (.pdf, str. 6) ČR 26. místo a získala 84,66 bodů. Mezi oblasti, ve kterých ČR získala největší počet bodů, patří základní lidské potřeby, jako je výživa, přístup k pitné vodě nebo třeba základní lékařská péče. Mezi oblasti s horším bodovým ohodnocením patří například přístup k vyššímu vzdělání nebo úroveň znečištění ovzduší.

žebříčku (.pdf) za rok 2019 se Česká republika skutečně umístila před Spojenými státy (26. místo), Singapurem (27. místo) a Izraelem (31. místo).

Česká republika rovněž zaujímá nejvyšší příčku v rámci zemí V4. Polsko se umístilo na 33. místě, Slovensko na 35. místě a Maďarsko na 39. místě.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Novoroční projev premiéra Babiše

ČT24, 1. ledna 2020

Čtyři vrcholní ústavní činitelé se na přelomu roku rozhodli seznámit národ se svými názory. Nechyběl mezi nimi ani předseda vlády Babiš, který projev pojal především jako výčet údajných úspěchů Česka, české ekonomiky a v neposl...