Demagog.cz

Andrej Babiš
Andrej Babiš
77 procent celého investičního plánu tvoří dopravní infrastruktura. ČT24, 1. ledna 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Národní investiční plán předpokládá od roku 2020 do roku 2050 realizaci projektů ve výši 8 bilionů Kč. Přes 6 bilionů, tedy 77,4 % plánovaných investic, by potom mělo připadnout právě resortu dopravy.

Národní investiční plán (NIP) je souhrnem plánovaných investic od roku 2020 do roku 2050. Čítá nad 20 tisíc potenciálních investičních projektů napříč resorty, přičemž výše investic by dle statistik NIP měla dosáhnout částky 8 006 549 mil. Kč. Jeho plné znění lze nalézt zde.

Dle stejných výpočtů NIP (str. 19–20) by mělo z výše uvedené částky připadnout Ministerstvu dopravy 6 154 345 mil. Kč. NIP se v této věci soustředí primárně na modernizaci dálnic, železnic a výstavbu obchvatů. Celkové procento těchto investic tvoří 77,4 %, a výrok proto hodnotíme jako pravdivý.