Andrej Babiš
ANO

Andrej Babiš

(...) jsme výdaje ministerstva obrany na příští rok navýšili na 75 miliard a počet vojáků stoupl na 25,5 tisíce. Jsme o dva roky napřed oproti dřívějším plánům.
ČT24, 1. ledna 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Výdaje Ministerstva obrany jsou na rok 2020 skutečně navýšeny o 13,1 % na 75,5 mld. Kč. V AČR podle posledních statistik Ministerstva obrany slouží už 25 105 vojáků z povolání, k dosažení cíle pro rok 2025 stanoveného na 27 245 vojáků by mělo dojít nejpozději v roce 2023.

Plné odůvodnění

Výdaje Ministerstva obrany ze státního rozpočtu na rok 2020 (.pdf, str. 6) činí 75 500 365 700 Kč. Jedná se o zvýšení o 13,1 % oproti roku 2019, kdy Ministerstvo obrany ze státního rozpočtu (.pdf, str. 5) dostalo 66 734 800 521 Kč. Podle Koncepce výstavby Armády České republiky 2030 (KVAČR, .pdf, str. 38) mají výdaje ministerstva růst i v následujících letech. V roce 2021 se počítá s růstem na 85,79 mld. Kč a výhledově v roce 2030 má rezort obrany optimálně disponovat 149,55 mld. Kč, tedy více než dvojnásobkem letošního rozpočtu.

Podle posledních dostupných statistik Ministerstva obrany (.xls) měla AČR k 1. lednu 2019 k dispozici 25 105 vojáků z povolání. Podle výše zmiňované KVAČR (str. 37) by měla mít armáda v roce 2020 k dispozici 22 955 vojáků z povolání. Tento plán tak již byl splněn v minulých letech (v roce 2016). Podle KVAČR má mít armáda v roce 2025 27 245 vojáků a v roce 2030 optimálně 30 tisíc vojáků z povolání.

Podle nejaktuálnějších informací AČR došlo v roce 2019 k náboru 1 892 vojáků z povolání. Pokud budeme vycházet z plánů obsažených v KVAČR (str. 37) a budeme předpokládat, že z aktivní služby ročně odchází 1500 až 1600 vojáků, tak v roce 2019 došlo k čistému náboru 292 vojáků a reálný stav k 1. lednu 2020 je tak 25 397–25 497 vojáků z povolání. KVAČR předpokládá roční nárůst o cca 800–900 vojáků, což by mělo vést k dosažení cíle pro rok 2025 nejpozději v roce 2023, tedy o dva roky dříve, jak uvádí Andrej Babiš.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Novoroční projev premiéra Babiše

ČT24, 1. ledna 2020

Čtyři vrcholní ústavní činitelé se na přelomu roku rozhodli seznámit národ se svými názory. Nechyběl mezi nimi ani předseda vlády Babiš, který projev pojal především jako výčet údajných úspěchů Česka, české ekonomiky a v neposl...