Alena Schillerová
ANO

Alena Schillerová

Přílohou předkládané strategie je přehled všech společností s majetkovou účastí státu a státních podniků. Ten dosud v jednotné podobě sestaven nebyl.
Lidové noviny, 17. února 2020

Tento výrok byl ověřen jako

zavádějící

Zkrácené odůvodnění

Přílohou Strategie vlastnické politiky státu z roku 2020 je i přehled všech společností s majetkovou účastí státu. Nicméně podobný seznam byl již zpracován v roce 2016, kdy byla vypracována první verze Strategie vlastnické politiky státu, která však tehdy nebyla schválena.

Plné odůvodnění

Přílohou Strategie vlastnické politiky státu z roku 2020 (.docx, str. 32–40) je skutečně i přehled všech společností s majetkovou účastí státu a státních podniků. Podobný seznam však byl nicméně vytvořen již v roce 2016 jako příloha první Strategie vlastnické politiky státu (.pdf, str. 31–49).

Zpracování Strategické vlastnické politiky státu bylo uloženo Ministerstvu financí, tehdy pod vedením současného premiéra Andreje Babiše, jako jedno z nelegislativních protikorupčních opatření, které byly uvedeny v Akčním plánu boje proti korupci z roku 2015 (.pdf, str. 15). Ten byl vládou schválen (.pdf) na jejím jednání dne 15. prosince 2014. Samotná Strategie vlastnické politiky státu však na jednání vlády dne 16. ledna 2017 schválena nebyla. Zamítavé stanovisko vzneslo především Ministerstvo zemědělství. Důvodem byla údajná obava, že cílem materiálu je centralizace správy státních podniků pod Ministerstvo financí.

Výrok tedy hodnotíme jako zavádějící, neboť není pravda, že by byl přehled všech společností s majetkovou účastí státu sestaven poprvé. Podobný přehled byl součástí již první verze Strategie vlastnické politiky státu z roku 2016. Je však pravdou, že současná verze přehledu je první, která byla vládou schválena.

Výrok jsme zmínili