Alena Schillerová
ANO

Alena Schillerová

Cílem strategie není privatizace žádných významných aktiv státu.
Lidové noviny, 17. února 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Cílem Strategie vlastnické politiky státu skutečně není privatizace žádných významných aktiv státu. Plánovaný je především prodej zbytkových podílů a těch majetkových účastí, které pro stát nemají žádný strategický význam.

Plné odůvodnění

Alena Schillerová zde hovoří o Strategii vlastnické politiky státu. Jedná se o dokument (.docx) vypracovaný Ministerstvem financí, jehož cílem má být zejména zajistit efektivní fungování státem vlastněných podnikatelských subjektů a zajistit transparentní výkon vlastnických práv státu k majetkovým účastem v obchodních společnostech. Materiál vláda schválila dne 17. února 2020.

„Stát vlastní větší majetek, než si občané běžně uvědomují, ať už jde o strategické společnosti v oblasti dopravy či energetiky nebo klíčové státní podniky jako jsou Lesy ČR, Česká pošta či třeba Státní tiskárna cenin. Dlouho tu ale chyběla jasná a jednotná vize, jak má stát s tímto vlastnictvím nakládat. Právě proto přicházíme se strategií, která sjednocuje řízení státních firem napříč všemi resorty a nastavuje jasná pravidla pro řízení státem vlastněných společností," uvedla k dokumentu Alena Schillerová. Ondřej Landa, náměstek ministryně financí pro právní a majetkovou agendu, navíc doplnil, že „veškeré strategické a významné společnosti a podniky zůstanou i nadále a v souladu s programovým prohlášením vlády v rukou státu“.

Dokument zmiňuje (.docx, str. 6) doporučení OECD, podle kterého v ČR existuje prostor pro další privatizování majetkových účastí státu v obchodních společnostech. Mělo by se však jednat především o prodeje zbytkových podílů a prodeje majetkových účastí, které nemají pro stát žádný strategický význam.

V příloze dokumentu je uveden přehled (.docx, str. 32–40) obchodních společností s majetkovou účastí státu a státních podniků podle resortů. Veškeré strategické a významné společnosti (.doc, str. 32–34), jako jsou například ČEZ, Letiště Praha, ČEPRO nebo České dráhy, jsou vedeny v režimu trvalého držení. K privatizaci jsou určeny některé (.docx, str. 33) méně významné společnosti, například MUFIS a. s., která je aktuálně bez obchodní činnosti, nebo některé menší podíly, například E.ON (0,18 %) nebo VÍTKOVICE a. s. (0,003 %).

Výrok jsme zmínili