Demagog.cz

Alena Schillerová
Alena Schillerová
Ministerstvo financí takhle z minulosti drží například 34 procent akcií výrobce radiátorů Korado. Lidové noviny, 17. února 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ministerstvo financí (MF), jako nástupce České konsolidační agentury (ČKA), drží podíl 34,22 % v akciové společnosti KORADO, a. s., která se zabývá výrobou radiátorů.

Dle seznamu majetkové účasti Ministerstva financí ke dni 31. ledna 2020 drží MF ČR podíl 34,22 % ve společnosti KORADO, a. s., která dle svých webových stránek vyrábí ocelová otopná tělesa.

Výše zmíněný podíl je pozůstatkem převedení úvěru a majetkové účasti České spořitelny ve firmě KORADO na tehdejší Konsolidační Banku (později Česká konsolidační agentura – ČKA) v letech 1999–2000 (.pdf, str. 26). V roce 2007 přestává ČKA existovat a její majetek, zbývající činnosti a kompetence přešly zákonem na MF.