Demagog.cz

Miloš Vystrčil
Miloš Vystrčil
A potom má (Senát, pozn. Demagog.cz) některé další pravomoci vůči vládě, kterou tu vládu také zajímají, jako je (...) nominace ombudsmana nebo zástupce veřejného ochránce práv a podobně. Interview ČT24, 19. února 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Ombudsmana a jeho zástupce nominují Senát a prezident republiky. Samotná volba je svěřena Poslanecké sněmovně.

Dle paragrafu 2 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, je ombudsman (tedy veřejný ochránce práv) volen Poslaneckou sněmovnou na dobu 6 let. Sněmovna vybírá z kandidátů, které nominuje Senát a prezident. Konkrétně každá instituce může nominovat 2 kandidáty. Přípustné jsou také shodné nominace.

Stejná pravidla se pak vztahují i na zástupce ombudsmana, který veřejného ochránce práv zastupuje v době jeho nepřítomnosti. Ombudsman může svého zástupce rovněž pověřit výkonem části své působnosti.