Demagog.cz

Adam Vojtěch
Adam Vojtěch
Za včerejšek bylo asi 537 nových vzorků. Začínali jsme ve Státním zdravotním ústavu, dnes máme 18 laboratoří včetně těch soukromých (k datu pořízení rozhovoru, rozhovor vyšel 16. března 2020, pozn. Demagog.cz). Respekt, 16. března 2020

Tento výrok byl ověřen jako zavádějící

Odůvodnění

Začalo se opravdu testovat v NRL SZÚ. 18 laboratoří ke dni rozhovoru, tedy 13. březnu, opravdu dostalo oprávnění testovat na COVID-19, ale minimálně 3 z nich nebyly tou dobou schopny vyhodnocovat ani indikované případy.

Dle webu Ministerstva zdravotnictví o aktuálním průběhu koronavirové epidemie došlo k otestování 537 osob 12. března 2020. Protože ministr Adam Vojtěch uvádí toto číslo jako včerejší, pak k rozhovoru pravděpodobně došlo 13. března 2020.

První vzorky pro nález COVID-19 se opravdu zasílaly do Národní referenční laboratoře (NRL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ), jak bylo uvedeno v tiskové zprávě Hygiencké stanice hlavního města Prahy ze dne 26. ledna 2020.

Právě 18 laboratoří uvádí tisková zpráva Ministerstva zdravotnictví ke 12. března 2020, tedy den před pořízením ověřovaného rozhovoru. Krom Národní referenční laboratoře (NRL) Státního zdravotního ústavu (SZÚ) testují na nález COVID-19 následující instituce:

 • Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, který dle vyjádření z 5. března 2020 testuje indikované případy a dle svého webu ke dni 17. března 2020 neprování vyšetření pro samoplátce.
 • Fakultní nemocnice Hradec králové, dle zprávy z 6. března 2020 v Úseku molekulární biologie vyšetřuje pouze indikované případy.
 • Laboratoř nemocnice České Budějovice dle tiskové zprávy nemocnice ze dne 13. března testuje pouze indikované případy a zatím nemají kapacity na komerční testování.
 • Fakultní nemocnice Motol, Nemocnici Na Bulovce a Ústřední vojenské nemocnici - Vojenské nemocnici Praha, od 13. března 2020, dle tiskové zprávy Hygienické stanice hlavního města Prahy, testutí indikované pacienty zadarmo a Bulovka s Motolem testují i samoplátce.
 • Pracoviště soukromé společnosti AGEL, a. s. v Ostrava, Vítkovice, dle svého vyjádření ze dne 7. března 2020, kdy dostala povolení SZÚ, testuje indikované případy a neindikované samoplátce zatím ne.
 • Fakultní nemocnice Brno, dle svého článku ze dne 6. března 2020 testuje indikované pacienty.
 • Laboratoř společnosti Diagnostika s. r. o. v Ústí nad Labem, s povolením SZÚ (.pdf) od 9. března 2020 a podala informace (.pdf) o komerčních odběrech z 16. března 2020
 • Fakultní nemocnice Plzeň dle článku lokálního deníku a webových stránek testuje na infekční klinice, a to již v době rozhovoru.
 • Krajská nemocnice Liberec, která zatím dle vyjádření 13. března 2020 testuje indikované případy, ale ne samoplátce.
 • Laboratoř společnosti SPADIA LAB, a. s., která dle svých webových stránek dostala povolení SZÚ 10. března 2020 testovat provádí jen testování indikovaných pacientů.
 • Fakultní nemocnice Olomouc, ve svém vyjádření 13. března 2020 informovala, že dostala povolení testovat, ale také uvedla, že zatím na nález SARS-CoV-2 netestuje a začne na začátku dalšího týdne. Z vyjádření z 16. března 2020 však vyplývá, že testovat začala již 14. března, nikoliv však samoplátce.
 • Společnost VIDIA-DIAGNOSTIKA, spol. s r.o. vydala vyjádření, že zatím netestují samoplátce.
 • Oblastní nemocnice Trutnov a.s., která uvedla ve svém vyjádření z 13. března 2020, že zatím na COVID-19 její mikrobiologické laboratoře nevyšetřují a začnou až v týdnu od 23. do 29. března 2020
 • IFCOR klinické laboratoře Blansko, upozornili na svých webových stránkách již 6. března 2020, že netestují samoplátce.
 • AESKULAB Ostrava, která ve svém vyjádření z 13. března 2020 uvádí, že je na seznamu oprávněných laboratoří, ale že teprve připravuje svoji nabídku pro klienty z řad zdravotnických zařízení a že nepřijímá samoplátce.
 • Lab In - Institut laboratorní medicíny KV, který uvádí na svých webových stránkách ke dni 17. března 2020, že testuje, ale neodebírá vzorky a netestuje samoplátce.

Dne 13. března tedy z těchto 18 institucí minimálně 3 nebyly schopny testovat ani indikované případy a většina z výše uvedených netestovala samoplátce.