Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Já tady mám dva zdroje svých informací. Zaprvé legislativní, to znamená právní odbor prezidentské kanceláře, a zadruhé odborný, tedy analytický odbor.
Frekvence 1, 19. dubna 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

V souladu s výrokem je hlavním poskytovatelem informací prezidenta republiky v souvislosti s jeho výkonem ústavních práv a povinností v legislativním procesu Odbor analytický a Odbor legislativy a práva.

Plné odůvodnění

Prezident Miloš Zeman ve svém výroku popisuje, které odbory Kanceláře prezidenta republiky mu poskytují informace o zákonech, jež jsou mu předány v souvislosti s výkonem jeho ústavních práv a povinností v legislativním procesu.

Organizační struktura Kanceláře prezidenta republiky:

Zdroj: Hrad.cz

V souladu s výrokem jsou hlavními zdroji informací v souvislosti s legislativním procesem Odbor analytický a Odbor legislativy a práva.

Odbor analytický shromažďuje, zpracovává a vyhodnocuje informace pro potřeby prezidenta republiky o činnosti:

  • Poslanecké sněmovny a Senátu, zejména pokud jde o obsah návrhů zákonů, mezinárodních smluv, dokumentů EU a dalších nelegislativních materiálů, včetně jejich projednávání ve výborech a komisích Parlamentu ČR;
  • Vlády ČR a jejích poradních orgánů, pokud jde o obsah legislativních i nelegislativních materiálů majících zásadní politický nebo hospodářský dopad;
  • Ministerstev, pokud jde o obsah koncepčních materiálů a plnění úkolů podle legislativního i nelegislativního plánu vlády a dále ostatních správních úřadů, orgánů územní samosprávy, politických stran, ekonomických subjektů, odborových i jiných nestátních právnických osob.

Odbor legislativy a práva připravuje návrhy pro rozhodnutí prezidenta republiky, která souvisí s výkonem jeho ústavních práv a povinností v legislativním procesu a při výkonu jeho exekutivních pravomocí. Odbor legislativy a práva plní jako orgán prvního stupně povinnosti stanovené Kanceláři zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Součástí Odboru legislativy a práva je pak Oddělení legislativní.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Prezident Miloš Zeman v době krize

Frekvence 1, 19. dubna 2020

Nová doba! Poslechněte si interview s prezidentem Zemanem na Frekvenci 1, tentokrát interaktivně přímo s ověřenými faktickými výroky! Vyhlásil Miroslav Kalousek občanskou válku? Co že je to ten teletext? Nejen to v naší analýze...