Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Asi před dvěma lety jsem psal dopis panu starostovi Kolářovi z Prahy 6, protože na území Prahy 6 po cestě na letiště jsou dvě nádherné, veliké a naprosto zchátralé vily. Pan starosta mi odpověděl, že s tím nemůže nic dělat.
Frekvence 1, 19. dubna 2020

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Starosta Prahy 6 Ondřej Kolář potvrdil existenci dopisů prezidenta Zemana týkajících se dvou vil na ulici Milady Horákové v Praze.

Plné odůvodnění

Dopis adresovaný starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi a následná odpověď, které zmiňuje prezident ve výroku, nejsou veřejné. Samotný Ondřej Kolář nám Zemanův zájem o chátrající vily nacházející se na třídě Milady Horákové a existenci jemu adresovaného dopisu a odpovědi na něj potvrdil. Poskytl nám také kopie obou diskutovaných dopisů.

V Zemanově původním dopisu z dubna 2017 se nachází žádost o vyjádření postoje starosty Prahy 6 ke zchátralým vilám podél ulice Milady Horákové. V dopise prezident Zeman argumentuje špatným stavem objektů, který vrhá špatné světlo na místní část v očích návštěvníků a vybízí k řešení, které ovšem nijak blíže nespecifikuje.

V odpovědi z května 2017 Ondřej Kolář uvádí, že na situaci má stejný názor jako prezident, ovšem věc se vymyká pravomocím samosprávy a problém leží v rukou místně příslušných správních úřadů, které vyzval k činnosti. Řešení situace je pak blokováno vlastníkem, jenž navrhuje, že vily nahradí zástavbou, která neodpovídá vypracované urbanistické studii pro místní část.

Vily, o kterých obsah dopisů pojednává, byly v roce 2017 předmětem zájmu developerů, kteří v otevřeném dopise vyzvali k jejich zbourání z důvodu špatného technického stavu. Vily se však nachází v památkové zóně Dejvice, Bubeneč, Horní Holešovice a Národní památkový ústav jejich odstranění prohlásil za vyloučené.

Výrok hodnotíme jako pravdivý, ačkoliv k odeslání dopisu nedošlo před dvěma, ale třemi roky, protože tato informace nemění význam výroku.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Prezident Miloš Zeman v době krize

Frekvence 1, 19. dubna 2020

Nová doba! Poslechněte si interview s prezidentem Zemanem na Frekvenci 1, tentokrát interaktivně přímo s ověřenými faktickými výroky! Vyhlásil Miroslav Kalousek občanskou válku? Co že je to ten teletext? Nejen to v naší analýze...