Demagog.cz

Jan Hamáček
Jan Hamáček
To, že nás kritizuje opozice je v pořádku, ale očekával bych elementární znalost zákonů. @market_a Adamová teď v ČT24 tvrdí, že je možné přijímat opatření a omezení dle krizového zákona bez nouzového stavu. To NELZE!!! Twitter, 28. dubna 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Krizový zákon a ústavní zákon o bezpečnosti ČR umožňují vládě vyhlásit řadu opatření, které je nicméně možné využít pouze po předchozím vyhlášení některého z krizových stavů, včetně nouzového stavu. V době mimo krizový stav opatření podle těchto zákonů vyhlásit nelze.

Výrok ministra vnitra Jana Hamáčka reaguje na prohlášení (video, čas 00:47) předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové učiněného během rozhovoru ve Studiu ČT24.

V něm na otázku, zdali TOP 09 podpoří hlasování o prodloužení nouzového stavu do 25. května 2020, uvedla: „(…) my ty argumenty, které jsou vznášeny (…) považujeme za řešitelné i mimo nouzový stav, (…) další argumentace týkající se těch různých omezení, tak ta lze dělat i bez nouzového stavu podle krizového zákona i podle zákona o ochraně veřejného zdraví.

Nouzový stav, jeden ze čtyř krizových stavů, se vyhlašuje na základě § 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky. Samotná opatření, která zasahují do základních práv a svobod podle Listiny základních práv a svobod, jsou následně vyhlašována podle § 5 krizového zákona (240/2000 Sb.). Jsou jimi například práva na svobodu pohybu a pobytu nebo právo provozovat podnikatelskou činnost.

Krizový zákon během nouzového stavu vládě umožňuje (§ 6) použít i další opatření, například uložení pracovní povinnosti, nařízení vykonávání péče o děti a mládež, pokud tuto péči nemohou v krizové situaci vykonávat rodiče nebo jiný zákonný zástupce (například pracovníci IZS ad.) nebo opatření k přednostnímu zásobování složek IZS a ozbrojených sil.

Prakticky tak není možné přijímat opatření podle krizového zákona bez předchozího vyhlášení nouzového stavu.