Demagog.cz

Markéta Pekarová Adamová
Markéta Pekarová Adamová (TOP 09)
Bohužel trvalo velmi dlouho, než vláda akceptovala realitu a přišla se svým vlastním návrhem, který to (proplacení části nájmu živnostníků státem, pozn. Demagog.cz) neřeší zákonem, ale jenom programem ministerstva průmyslu a obchodu.
Deník N, 27. května 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Dotace nájemného podnikatelům řeší program „COVID –⁠ Nájemné“, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Nyní čeká na schválení Evropskou komisí.

4. května vláda přijala Usnesení č. 513, ve kterém ukládá Karlu Havlíčkovi, ministru průmyslu a obchodu a ministru dopravy, zpracovat a předložit program podle záměru k připravovanému programu Ministerstva průmyslu a obchodu „COVID –⁠ Nájemné“. 18. května pak vláda schválila uvolnit na financování tohoto programu 5 miliard korun z vládní rozpočtové rezervy.

Program má poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách na základě nájemní nebo podnájemní smlouvy, kterým byl na základě přijatých mimořádných opatření zakázán prodej zboží a služeb v provozovnách, a tím snížena schopnost tvořit zisk a platit nájemné.

Finanční podpora bude vyplácena za měsíce duben až červen 2020 a podmínkou k jejímu vyplacení bude, „že pronajímatel sleví 30 procent z ceny nájmu (…) a 20 procent z nájmu uhradí sám provozovatel.

Zbylých 50 procent by poté uhradil stát. Nyní tento program čeká na schválení Evropskou komisí. Další detaily a upřesnění vydá Ministerstvo průmyslu a obchodu po jeho schválení. „Podporu podle projednaného materiálu budou moci čerpat fyzické osoby podnikatelé nebo právnické osoby, které podnikají podle živnostenského zákona v pronajaté provozovně (…) a dotace bude do maximální výše 10 milionů korun.“

Přehled pomoci podnikatelům a živnostníkům je dostupný na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu. Mezi nimi například Balíček na obnovu kultury, kurzarbeit, COVID I, COVID II, COVID III, Kompenzační bonus ad. Podnikatelé a živnostníci tak mohou například za určitých podmínek žádat o bezúročné půjčky, o přímou podporu pro OSVČ nebo o finanční kompenzace pro své zaměstnance, pro které z určitých důvodů nemají práci.

Zda vládě příprava tohoto opatření trvala skutečně velmi dlouhou dobu, je do značné míry subjektivní hodnocení. Připomeňme jen, že něco podobného navrhovala TOP 09 již 7. dubna.