Demagog.cz

Markéta Pekarová Adamová
Markéta Pekarová Adamová
To znamená, kolik testů bylo provedeno, kolik z nich bylo nakonec identifikováno jako pozitivních. A tam se to číslo pohybuje bohužel stále velmi na vysoké úrovni kolem těch ±30 %. Interview ČT24, 9. listopadu 2020

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Podle oficiálních dat Ministerstva zdravotnictví se poměr počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů pohyboval kolem 30 % přibližně od 20. října do 7. listopadu 2020.

Podle oficiálně zveřejňovaných dat Ministerstva zdravotnictví se poměr počtu osob s nově prokázaným onemocněním a celkového počtu provedených testů pohyboval kolem 30 % přibližně od 20. října do 7. listopadu 2020. Dne 8. listopadu 2020 tento poměr klesl na 26 %. Data z 9. listopadu 2020 v době rozhovoru ještě nebyla kompletní.