Demagog.cz

Markéta Pekarová Adamová
Markéta Pekarová Adamová
My jsme skutečně jako Česká republika nejhorší na světě už několik dní, možná i týdnů, z hlediska jak počtu nákaz v přepočtu na obyvatele, tak také v úmrtích (k 9. listopadu 2020, pozn. Demagog.cz). Interview ČT24, 9. listopadu 2020 !
Výběr Demagog.cz

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Česko je v přírůstku úmrtí v přepočtu na milion obyvatel již od 24. října nejhorší na světě. V počtu nových případů nákazy na milion obyvatel za den je ČR také 1. na světě (pokud nepočítáme státy s malým počtem obyvatel), a to od 4. listopadu. Vždy se jedná o 7denní průměry.

Porovnáme-li data jednotlivých zemí světa (mimo států s malou populací jako například Andorra, Lichtenštejnsko, Lucembursko, Francouzská Polynésie atd.), Česká republika se drží na prvním místě v přírůstcích případů covidu-19 od 4. listopadu 2020. Před tímto datem byla již od 11. října na 2. místě za Belgií.

Graf znázorňující 7denní průměr počtu nově potvrzených případů covidu-19 na milion obyvatel v období od 9. září do 9. listopadu 2020. Zdroj: Ourworldindata.org

Uveďme, že porovnáváme čísla, která pro jednotlivé dny představují 7denní průměr uvedených přírůstků. A to především z důvodu, že křivky čistě denních přírůstků jsou značně rozkolísané (například kvůli rozdílnému počtu testů v jednotlivých dnech týdne), týdenní maxima tak v různých zemích mohou připadat na různé dny v týdnu.

Co se týče počtu úmrtí v souvislosti s nemocí covid-19 na milion obyvatel, Česká republika v rámci 7denních průměrů zaujímá smutné první místo od 24. října, kdy na této příčce vystřídala Argentinu. Dodejme, že i v případě denních přírůstků počtu úmrtí křivka v jednotlivých dnech týdne kolísá, což podle odborníků mohou způsobovat některé epidemiologické a sociální faktory.

Graf znázorňující 7denní průměr počtu úmrtí v souvislosti s covidem-19 na milion obyvatel v období od 9. září do 9. listopadu 2020. Zdroj: Ourworldindata.org