Tomáš Petříček
ČSSD

Tomáš Petříček

Dalším krokem je testování ohrožených skupin, což je otázka zejména sociálních služeb. Bohužel máme velké množství úmrtí na covid-19. Je to premiantství.
Deník N, 18. listopadu 2020
Koronavirus,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Největší podíl úmrtí v souvislosti s covidem-19 v Česku spadá do věkových skupin nad 65 let. Testování v domovech důchodců a jiných zařízeních sociální péče probíhá od začátku listopadu. Až do 18. listopadu měla ČR nejvyšší sedmidenní průměr počtu úmrtí na milion obyvatel.

Plné odůvodnění

Na základě údajů, které uvádí Ministerstvo zdravotnictví na svém webu, je největší podíl zemřelých osob s covidem-19 mezi staršími lidmi, tedy ve skupině lidí ohrožených covidem-19. Nejzasaženější věkovou skupinou je kategorie mezi 75 až 84 lety. Podíl této kategorie na celkovém počtu úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19 k 15. listopadu 2020 činí 38,9 %.

Z dat v následující tabulce tedy vyplývá, že Česká republika má velké množství úmrtí lidí s covidem-19, kteří spadají do rizikové věkové skupiny.

Dodejme, že statistika úmrtí je platná k neděli 15. listopadu 2020, protože tento přehled je na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví „aktualizován vždy jednou týdně ve středu v 18.15 h a obsahuje data k neděli“.

Plošné testování klientů v domovech pro seniory a v dalších zařízeních sociálních služeb je nařízeno mimořádným opatřením z 30. října 2020, které také nařizuje pravidelné testování např. v domovech pro osoby se zdravotním postižením (.pdf, str. 1). Mimořádné opatření ze 3. listopadu 2020 nařizuje pravidelné testování zaměstnanců sociálních zařízení (.pdf, str. 1). Obě opatření vstoupila v účinnost 4. listopadu 2020.

Testování v domovech pro seniory a dalších sociálních zařízeních již tedy začalo. Ze začátku testování ovšem doprovázel chaos, jelikož zařízení postrádala instrukce a testy.

Co se týče počtu úmrtí, k 18. listopadu 2020, tedy ke dni, kdy byl rozhovor zveřejněn, činil v České republice celkový počet úmrtí v souvislosti s onemocněním covid-19 6 707 zemřelých.

Česká republika je k 18. listopadu 2020 v počtu denních úmrtí s covidem-19 na milion obyvatel v rámci sedmidenních průměrů na druhém místě, přičemž právě v tento den ji předstihla Bosna a Hercegovina. Do té doby však ČR byla od cca poloviny října v počtu úmrtí na milion obyvatel nejhorší na světě.

Graf znázorňující sedmidenní průměr počtu úmrtí s covidem-19 v přepočtu na milion obyvatel v období 9. září 2020 až 18. listopadu 2020. Zdroj: Ourworldindata.org

V celkových počtech úmrtí v souvislosti s covidem-19 v přepočtu na milion obyvatel se pak z níže vybraných zemí na prvním místě nachází Belgie.

Graf znázorňující celkový počet úmrtí v přepočtu na milion obyvatel v období od 1. září 2020 do 18. listopadu 2020. Zdroj: Ourworldindata.org

Výrok jsme zmínili

Abychom mohli měřit návštěvnost webu, potřebujeme Váš souhlas se zpracováním osobních údajů prostřednictvím cookies. Více o zpracování osobních údajů