Miloš Zeman
SPO

Miloš Zeman

Inflační cílování České národní banky je kolem dvou procent a až dosud se to víceméně na této hladině drželo.
S prezidentem v Lánech, 10. ledna 2021
Ekonomika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Inflační cílování ČNB je nastaveno na 2 % s tolerancí jednoho procentního bodu oběma směry. Míra inflace za poslední měsíce byla v tomto rozmezí. Během loňského roku se pak držela těsně nad touto hranicí.

Plné odůvodnění

Česká národní banka má od roku 2010 nastavený inflační cíl na 2 %, s tolerančním pásmem o šíři jednoho procentního bodu. Když tedy Miloš Zeman říká, že inflace se dosud v České republice držela víceméně v okolí tohoto inflačního cíle, můžeme to chápat tak, že míra inflace se v poslední době pohybovala v rozmezí pásma vytyčeného ČNB mezi 1 až 3 %. 

Miloš Zeman mluví o tom, že „až dosud“ se míra inflace držela na této hladině. Jelikož svá slova doplňuje tvrzením, že „jestli bude inflace, řekněme, 3%, pořád se nic hrozného nestane,“ chápeme jeho výrok tak, že „až dosud“ znamená „až do nynějška“, ne například „až do loňského roku poznamenaného pandemií“. Pro posouzení výroku jsme pak zvolili období posledního čtvrtletí roku 2020, jelikož moderátorka se prezidenta ptá na ekonomické důsledky toho, že se „otevře vše, co bylo dosud zavřeno“. Zjevně tedy mluví o protiepidemických opatřeních vlády, která „zavřela“ mnohé provozovny právě na začátku čtvrtého čtvrtletí roku 2020.

Podíváme-li se na data zveřejněná Českým statistickým úřadem, pak vidíme, že během roku 2020 dosáhla inflace 3,2 % a nacházela se tak mírně nad uvedeným pásmem ČNB. Tempo inflace se však během roku spíše mírně snižovalo a během posledních tří měsíců roku 2020 se již pohybovalo pouze pod 3 %, tedy v pásmu vytyčeném ČNB. Výrok tedy hodnotíme jako pravdivý, protože inflace se celoročně drží v těsné blízkosti pásma vytyčeného ČNB, v posledních měsících uvnitř tohoto pásma. 

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

S prezidentem Zemanem v Lánech

S prezidentem v Lánech, 10. ledna 2021

Prezident Miloš Zeman poskytl Blesku v prostorách Lánského zámku rozhovor v rámci pořadu s přiléhavým názvem: S prezidentem v Lánech. Řeč byla nejen o očkování prezidenta Zemana a široké veřejnosti, ale i exprezidenta Václava K...