Jana Maláčová
SOCDEM

Jana Maláčová

Včera jsem s novými hejtmany započala pravidelnou komunikaci o soc. službách. Na ty jsme letos poslali rekordní částku 21,41 mld., což je 77 % jejich požadavků. Chápu, že kraje by chtěly 100 %, financování je ale trojnožka – stát – kraje – obce. A na to nesmíme zapomínat.
Twitter, 27. ledna 2021
Sociální politika,

Tento výrok byl ověřen jako

neověřitelné

Zkrácené odůvodnění

V rámci běžných výdajů na sociální služby je letošní plánovaná suma 21,41 miliard historicky nejvyšší, při započtení mimořádných dotací by však nejvyšší částka byla 22,37 miliard za rok 2020. Jaké byly požadavky krajů pro letošní rok, se nám zjistit nepodařilo.

Plné odůvodnění

Z výše uvedeného tweetu ověřujeme pouze tu část týkající se výše výdajů na sociální služby a požadavků krajů.

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje (.pdf, str. 1) pro rok 2021 vynaložit na běžné náklady sociálních služeb sumu ve výši 21,41 miliard Kč. V loňském roce tyto běžné náklady představovaly částku 18,6 miliard Kč. Vzhledem k pandemii koronaviru však ministerstvo vyhlásilo několik mimořádných dotačních titulů, a to za účelem úhrady zvýšených nákladů či podpory zaměstnanců. Tyto mimořádné dotace, jejichž přehled znázorňuje tabulka níže, tak představovaly další výdaj, a to ve výši 3,77 miliard Kč. Celková suma, kterou ministerstvo vynaložilo na sociální služby, tedy v roce 2020, byla 22,37 mld. Kč.

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí (.pdf, str. 2)

Pokud tedy porovnáme financování pouze samotných běžných dotací sociálním službám, byla by plánovaná částka 21,41 miliard Kč skutečně rekordní. Se započtením mimořádných dotací by však byla největší sumou ve výši 22,37 miliard Kč ta za rok 2020. Ministerstvo sice uvádí (.pdf, str. 2), že i pro rok 2021 plánuje vypsat mimořádné dotační tituly (na úhradu zvýšených nákladů či odměny pro zaměstnance), nijak blíže však tyto plány dále nespecifikuje.

Z veřejných zdrojů se nám dále nepodařilo dohledat přesnou částku, kterou na financování sociálních služeb pro letošní rok požadovaly kraje. Oslovili jsme proto Asociaci krajů České republiky a jednotlivě i několik hejtmanů – Martina Netolického, Martina Kubu, Petra Kulhánka a Vítězslava Schreka. Jelikož nám prozatím (k 28. lednu) na dotazy nikdo neodpověděl, nemůžeme pravdivost tweetu zcela vyhodnotit. Výrok tedy zatím hodnotíme jako neověřitelný.

Výrok jsme zmínili

Tweet – Jana Maláčová

Twitter, 27. ledna 2021

„Včera jsem s novými hejtmany započala pravidelnou komunikaci o soc. službách. Na ty jsme letos poslali rekordní částku 21,41 mld., což je 77 % jejich požadavků. Chápu, že kraje by chtěly 100 %, financování je ale trojnožka – stát – kraje – obce. A na to nesmíme zapomínat.“