Demagog.cz

Kateřina Konečná
Kateřina Konečná
Já se věnuju zdravotnictví šest let, dokonce jsem byla pět let jedinou kontaktní osobou Evropského parlamentu v agentuře ECDC, (…). Interview ČT24, 2. února 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Europoslankyně Konečná byla kontaktní osobou ECDC pro celý Evropský parlament mezi lety 2014–2019. Tématu zdravotnictví se věnovala například jako bývalá členka Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, v němž je aktuálně náhradnicí.

Toto tvrzení zaznělo i v Otázkách Václava Moravce (video, čas 29:03) z července 2020, kde europoslankyně Konečná zmiňuje, že se v Evropském parlamentu (EP) věnuje zdravotnictví již šest let a po dobu pěti let byla jedinou kontaktní osobou pro agenturu ECDC (Evropské středisko pro prevenci a kontrolu nemocí). Podle European Cancer Organisation byla Kateřina Konečná kontaktní osobou ECDC v letech 2014–2019. To, že byla kontaktní osobou ECDC pro celý EP, pak europoslankyně Konečná zmiňuje i na svých webových stránkách, konkrétně v příspěvcích z roků 2018 a 2019.

Jednotlivé zmínky potvrzující toto tvrzení lze najít i v dokumentech ECDC, například ve výroční zprávě za rok 2015 (.pdf, str. 2) či za rok 2016 (.pdf, str. 32). Tvrzení, že se Kateřina Konečná věnuje oblasti zdravotnictví po dobu šesti let, dále dokládá i fakt, že byla v rámci EP členkou Výboru pro životní prostřední, veřejné zdraví a bezpečnost potravin, a to v letech 2014–2019, přičemž aktuálně je jeho náhradnicí.