Demagog.cz

Miroslav Toman
Miroslav Toman
První výzva (programu Agricovid potravinářství, pozn. Demagog.cz), tam se přihlásilo řádově 200 firem. Události, komentáře, 17. března 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

O kompenzaci si během první výzvy programu Agricovid potravinářství zažádalo 191 firem.

Podle mluvčího Ministerstva zemědělství Vojtěcha Bílého obdrželo Ministerstvo v rámci první výzvy k programu Agricovid potravinářství celkem 191 žádostí. Podle zásad (str. 8) platných během první výzvy nebylo možné, aby si jedna firma podala žádost vícekrát. Počet žádostí tedy odpovídá počtu firem, které si o kompenzace požádaly. Nejčastěji si podle Bílého o kompenzaci požádaly malé firmy, zejména pekárny, zpracovatelé brambor a výrobci piva a vína.

Celková hodnota prostředků v programu Agricovid potravinářství odpovídá třem miliardám korun. V první výzvě bylo podle mluvčího Bílého zažádáno o 73,4 milionu korun, což odpovídá zhruba 2,4 % celkových prostředků tohoto dotačního programu.

Program Agricovid potravinářství cílí zejména na firmy v oblasti výroby potravin, které běžně dodávají produkty provozovatelům stravovacích služeb, jež jsou však nyní v důsledku protiepidemických opatření uzavřená. Uzavření jídelen a restaurací tak má přímý vliv i na některé potravinářské firmy. Podle odhadů Ministerstva zemědělství může být takových subjektů až 10 tisíc.

Zásady prvního kola tohoto dotačního programu byly vládou schváleny 2. listopadu 2020, Evropská komise program notifikovala 11. listopadu a samotné zásady pak byly zveřejněny Ministerstvem zemědělství koncem listopadu. Žádosti mohly být původně podávány od 1. prosince 2020 do 15. ledna 2021, termín byl ale později prodloužen do konce ledna. Během tohoto období Ministerstvo zemědělství průběžný počet zájemců nezveřejňovalo

Pro úplnost dodejme, že Ministerstvo zemědělství na začátku února oznámilo, že vyhlásí druhou výzvu Agricovid potravinářství. Zásady (.pdf) této druhé výzvy byly schváleny vládou 1. února 2021. Příjem žádostí o dotace začal 15. března (.pdf, str. 9).