Demagog.cz

Miroslav Toman
Miroslav Toman
V těch pravidlech Ministerstva zdravotnictví je napsáno, že se to týká i lidí, kteří mají nějaké nemoci, tam ty nemoci jsou tam vyjmenovány. Události, komentáře, 17. března 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Od 1. března 2021 mohou praktičtí lékaři očkovat pacienty s diagnózami stanovenými Ministerstvem zdravotnictví, které jsou spojeny s vysokým rizikem vážného průběhu nemoci covid-19, a to bez ohledu na jejich věk. V očkovacích centrech probíhá očkování lidí starších 70 let.

Ministerstvo zdravotnictví vydalo 22. prosince 2020 aktualizovanou verzi Strategie očkování proti covid-19 v České republice (.pdf). Dokument popisuje také organizaci a průběh očkovací kampaně (.pdf, str. 11–18), kterou dělí do několika fází. Dodatek prioritizace cílových skupin (.pdf) pak specifikuje, že „osoby s chronickým onemocněním s vysokým rizikem těžkého průběhu covid-19“ (.pdf, str. 1) patří do tzv. fáze I. B.

Ve Strategii očkování jsou tyto rizikové faktory vyjmenovány (.pdf, str. 16). Jedná se např. o pacienty se závažným, farmakologicky řešeným diabetem, pacienty s obezitou či o pacienty s chronickým respiračním onemocněním.

Dodejme, že očkování v České republice začalo 27. prosince 2020. Nejprve se očkovali zdravotníci. Centrální rezervační systém na očkování proti covidu-19 byl spuštěn 15. ledna 2021, kdy se k očkování mohli přihlašovat lidé starší 80 let a také všichni zdravotničtí pracovníci.

27. února se následně k očkování mohli začít přihlašovat pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci škol. Pro lidi starší 70 let se rezervační systém spustil 1. března 2021. Pro chronicky nemocné pacienty, kteří jsou mladší než 70 let, by se měly registrace otevřít od 24. března. Již 1. března se však do očkování zapojili (.pdf, str. 1) také praktičtí lékaři, kteří mohli v závislosti na dostupnosti vakcín očkovat i mladší pacienty s diagnózami, které jsou spojené s vysokým rizikem vážného průběhu nemoci. Ministerstvo zdravotnictví mezi pacienty s těmito diagnózami řadí (.pdf, str. 2) např. onkologické a hematoonkologické pacienty, pacienty se závažnými onemocněními plic či srdce, pacienty s diabetem léčeným inzulinem nebo také pacienty s obezitou.

Dodejme, že Miroslav Toman, který má teprve 61 let, dostal první dávku vakcíny proti covidu-19 na konci druhého březnového týdne. Dle tiskového mluvčího Ministerstva zemědělství se tak stalo „na základě doporučení ošetřujícího lékaře s ohledem na svůj zdravotní stav“.