Dominik Feri
TOP 09

Dominik Feri

Podle pandemického zákona je například nařízeno povinné testování.
Interview ČT24, 23. března 2021
Koronavirus,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Ministerstvo zdravotnictví vydání svého mimořádného opatření o povinném testování zaměstnanců z 1. března 2021 opodstatňuje ustanoveními tzv. pandemického zákona a zákona o ochraně veřejného zdraví.

Plné odůvodnění

První mimořádné opatření (.pdf), které zaměstnavatelům ve spojitosti s epidemií covidu-19 nařizuje testování zaměstnanců, vydalo Ministerstvo zdravotnictví 1. března 2021 (.pdf, str. 1). Od 3. března tak mají zaměstnavatelé, kteří zaměstnávají alespoň 250 osob, povinnost zajistit jejich testování antigenními testy. Od 12. března pak nesmějí zaměstnancům, kteří v posledních 7 dnech nepodstoupili tyto testy, umožnit vstup na pracoviště (str. 1). Pro zaměstnavatele s 50 až 250 zaměstnanci poté stejná povinnost začala platit 5., respektive 15. března (str. 2).

Ministerstvo zdravotnictví toto nařízení opodstatňuje (.pdf, str. 1) ustanoveními zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, a zákona č. 94/2021 Sb., který je známější jako tzv. pandemický zákon. Doplňme, že v účinnost vešel 27. února 2021.

V případě zákona o ochraně veřejného zdraví (.pdf, str. 1) se přesněji jedná o ustanovení § 80 odst. 1 písm. g), podle kterého Ministerstvo zdravotnictví „nařizuje mimořádná opatření při epidemii“, a § 69 odst. 1 písm. i)odst. 2. Ty umožňují ministerstvu vydat zákaz nebo nařízení určité činnosti tak, aby se zamezilo šíření či vzniku epidemie.

Dále Ministerstvo zdravotnictví v mimořádném opatření (.pdf, str. 1) uvádí § 2 odst. 1 pandemického zákona. Ten dává Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím a Hygienické stanici hlavního města Prahy možnost vyhlásit mimořádné opatření za účelem likvidace nebo opětovného vzniku epidemie covidu-19. To se poté podle dalšího zmíněného ustanovení § 2 odst. 2 písm. m) může vztahovat i na zavedení povinného testování zaměstnanců a jiných pracovníků na přítomnost onemocnění covid-19.

Pro kontext doplňme, že podle § 2 by se mimořádná opatření mohla vztahovat také například na omezení veřejné dopravy, omezení výuky vysokých škol, omezení činnosti obchodních a výrobních provozoven, kadeřnictví, holičství, solárií, saun či koupališť. V rámci mimořádných opatření by mohlo ministerstvo určit i podmínky jejich provozu.

Odkaz na stejná ustanovení, která uvádí mimořádné opatření o testování zaměstnanců z 1. března, pak obsahuje také mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví z 15. března (.pdf, str. 1). Uveďme, že jím dochází k rozšíření povinnosti testování od 26. března i na zaměstnavatele, kteří mají 10 až 49 zaměstnanců.

Výrok jsme zmínili

Ověřeno

Nouzový stav pohledem Dominika Feriho

Interview ČT24, 23. března 2021

Poslanec Feri v Interview ČT24 mluvil o tom, jak by vláda měla v boji s pandemií postupovat, podle jakého zákona a v jakém stavu. Popsal také návrhy opozice stran testování a očkování, dokázal však zmínit i ryze právnická témat...