Demagog.cz

Dominik Feri
Dominik Feri
Volební zákon je v režimu článku 40 Ústavy. To znamená, je to zákon, kde musí být shoda jak Senátu, tak Poslanecké sněmovny. Interview ČT24, 23. března 2021 !
Výběr Demagog.cz

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Článek 40 Ústavy České republiky uvádí, že k přijetí volebního zákona je potřeba schválení Poslaneckou sněmovnou a Senátem. Tento článek se vztahuje také na změnu zákona o volbách do Parlamentu České republiky.

O volebním zákonu hovoří čl. 40 Ústavy České republiky: „K přijetí volebního zákona a zákona o zásadách jednání a styku obou komor mezi sebou, jakož i navenek a zákona o jednacím řádu Senátu je třeba, aby byl schválen Poslaneckou sněmovnou a Senátem.“ V rámci legislativního procesu je tak pro přijetí i změnu zákona o volbách do Parlamentu České republiky nutný výslovný souhlas obou komor.

Pro kontext dodejme, že 3. února 2021 Ústavní soud rozhodl o návrhu skupiny senátorů na zrušení některých částí zákona o volbách do Parlamentu ČR. Za neústavní byla například označena uzavírací klauzule pro koalice a byla zrušena D’Hondtova metoda přepočítávání hlasů na mandáty (dříve § 50 odst. 1 až 3). Nyní se tedy hledá nová podoba zákona o volbách do Parlamentu, na které by se shodli zákonodárci ve Sněmovně a v Senátu.