Jana Maláčová
SOCDEM

Jana Maláčová

Dnes prošla 2. čtením ve Sněmovně naše novela zákona o jeslích. @CSSD už protlačila vyšší rodičovskou, náhradní výživné, sdílené pracovní místo, ale dluh máme ještě s jeslemi.
Twitter, 23. března 2021
Sociální politika,

Tento výrok byl ověřen jako

pravda

Zkrácené odůvodnění

Novela zákona o jeslích 23. března skutečně prošla druhým čtením. Další zákony, o kterých se ministryně Maláčová v tweetu zmiňuje, byly sice vládními návrhy, avšak jejich předkladatelem bylo MPSV a zástupci ČSSD je podpořili na jednáních vlády i při hlasováních ve Sněmovně.

Plné odůvodnění

Návrh (.pdf) novely zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, která mění zákon č. 247/2014 Sb., skutečně v úterý 23. března prošel druhým čtením v Poslanecké sněmovně. Novela sice byla vládním návrhem zákona, ale jejím předkladatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí, které ministryně Maláčová (ČSSD) vede. Vláda také ministryni pověřila, aby tuto novelu, pro kterou hlasovali (.doc, str. 1) všichni přítomní členové vlády včetně ministrů za ČSSD, na jednání v Poslanecké sněmovně uvedla.

Ve druhé části tweetu ministryně mluví o úspěších ČSSD. Tvrdí, že strana „už protlačila vyšší rodičovskou, náhradní výživné, sdílené pracovní místo“.

Výše rodičovského příspěvku se opravdu podle novely (.pdf) zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, zvýšila o 80 tisíc korun a nově činí 300 tisíc korun. Novela zákona byla opět navržena vládou, ale předkladatelem bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí. Na jednání vlády pro návrh hlasovalo (.doc, str. 6) celkem 13 členů vlády, tedy i ministři za ČSSD. V Poslanecké sněmovně pro zvýšení rodičovské dovolené hlasovalo všech 13 přihlášených poslanců ČSSD.

Ministryně Maláčová zmiňuje další dva zákony – zákon č. 588/2020 Sb. a novelu zákoníku práce č. 285/2020 Sb. V obou případech se jedná o stejnou situaci jako u výše zmiňovaných zákonů – předkladatelem vládních novel o náhradním výživném a sdíleném pracovním místě bylo Ministerstvo práce a sociálních věcí a oba (.doc, str. 7) návrhy podpořili (.doc, str. 1) také ministři za ČSSD. Pro zákon o náhradním výživném hlasovalo sedm ze sedmi přítomných poslanců ČSSD a pro novelu zákoníku práce zvedlo ruku 11 poslanců ČSSD a jeden se zdržel hlasování.

První ze zákonů účinnosti nabývá 1. července 2021 a stanovuje, že za neplatiče alimentů bude výživné na děti platit stát, který je bude po dlužnících vymáhat. Novela (.pdf) zákoníku práce, ve které se objevuje i paragraf číslo 317a o sdíleném pracovním místě, zase říká, že se o jednu pozici může dělit více pracovníků s kratším úvazkem.

Všechny návrhy, které Jana Maláčová uvádí, byly připraveny „jejím“ Ministerstvem práce a sociálních věcí. Zástupci ČSSD je podpořili na jednáních vlády i při hlasováních v Poslanecké sněmovně. Je tedy pravdou, že ČSSD má na všech těchto novelách svou zásluhu, a výrok Jany Maláčové, že je ČSSD „protlačila“, tedy hodnotíme jako pravdivý.

Výrok jsme zmínili

Jana Maláčová
Pravda

Tweet – Jana Maláčová

Twitter, 23. března 2021

„Dnes prošla 2. čtením ve Sněmovně naše novela zákona o jeslích. @CSSD už protlačila vyšší rodičovskou, náhradní výživné, sdílené pracovní místo, ale dluh máme ještě s jeslemi.“