Demagog.cz

Barbora Kořanová
Barbora Kořanová
Tu schůzi podpořili i ti odpůrci homosexuálních manželství. I kolega Juchelka, který naopak byl podepsaný pod tou opačnou novelou. 360° Pavlíny Wolfové, 29. dubna 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Aleš Juchelka byl mezi poslanci, kteří požádali o svolání sněmovní schůze k projednání stejnopohlavních manželství. Sám je podepsán pod návrhem vložit do Listiny základních práv a svobod definici manželství jako svazku muže a ženy, který byl na této schůzi také projednáván.

Aleš Juchelka byl jedním z předkladatelů novely Listiny základních práv a svobod, která chce do Listiny vložit definici (.pdf, str. 2) manželství jako svazku „muže a ženy“. Tato novela byla v prvním čtení projednána na schůzi 29. dubna 2021. Společně s tímto návrhem byl projednán také návrh na úpravu občanského zákoníku, která by naopak umožnila (.pdf, str. 1, 17) sňatky stejnopohlavních párů.

Schůze, na které se projednávaly tyto dva návrhy, byla svolána na žádost 57 poslanců. Jmenný seznam poslanců, kteří podepsali žádost o svolání schůze Sněmovny, není veřejně dostupný. S dotazem jsme se proto obrátili na Radka Vondráčka a na Kancelář Poslanecké sněmovny. Právě ta nám potvrdila, že schůze byla svolána na žádost 57 poslanců, přičemž jedním z nich byl Aleš Juchelka.