Demagog.cz

Barbora Kořanová
Barbora Kořanová
Ona ta problematika (stejnopohlavních manželství, pozn. Demagog.cz) se otevřela téměř třikrát. Naposledy to bylo v březnu letošního roku. 360° Pavlíny Wolfové, 29. dubna 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Novela občanského zákoníku, která by umožnila stejnopohlavním párům uzavřít manželství, se opravdu před posledním jednáním 29. dubna 2021 projednávala už třikrát – 14. listopadu 2018, 26. března 2019 a 10. března 2021.

Problematika uzavírání sňatků stejnopohlavních párů (.pdf, str. 1) se na pořadu schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky objevila počtvrté 29. dubna 2021. Skupina poslanců předložila sněmovně návrh už 12. června 2018 a k první rozpravě nad návrhem novely občanského zákoníku došlo v rámci prvního čtení 14. listopadu 2018. Rozprava, která byla spojena s protichůdným návrhem novely Listiny základních práv a svobod, byla ovšem přerušena.

Návrh novely byl diskutován i 26. března 2019, avšak projednávání bylo odročeno (.pdf). K dalšímu projednávání došlo až 10. března 2021, kvůli pevně zařazenému bodu však musela být i tato diskuze přerušena. Naposledy se návrh novely v rámci prvního čtení objevil v Poslanecké sněmovně 29. dubna 2021. Dodejme, že z tohoto dne pochází i ověřovaný výrok, a je tak zjevné, že poslankyně Kořanová mluví o době před tímto projednáváním.

Poslankyně Barbora Kořanová tedy správně uvádí, že novela občanského zákoníku, která by umožnila stejnopohlavním párům uzavřít manželství, se před posledním jednáním 29. dubna 2021 v Poslanecké sněmovně projednávala už třikrát, přičemž naposledy to bylo v březnu 2021.