Demagog.cz

Adam Vojtěch
Adam Vojtěch
Registrační systém byl původně nastaven tak, že preferoval registrované podle věku. Potřebovali jsme naočkovat hlavně seniory (...). Přednedávnem jsme to změnili. Protože je největší zájem v mladších ročnících, rozhodující je nyní čas registrace. Mladá fronta DNES, 31. července 2021

Tento výrok byl ověřen jako pravda

Odůvodnění

Registrační systém očkování původně preferoval osoby podle věku a rizikového skóre jejich skupiny. Od konce července jsou zájemci o očkování řazeni podle data své registrace.

Při úplně prvním spuštění centrálního registračního systému v půlce ledna 2021, kdy se registrovat mohly osoby starší 80 let, byli zájemci řazeni podle data registrace. Dne 27. února, kdy byli k očkování připuštěni pedagogičtí pracovníci, systém začal řadit osoby dle jejich věku. Od 21. července systém znovu zájemce řadí podle data jejich registrace.

Pro kontext uveďme, že pořadí v registračním systému určovalo i tzv. rizikové skóre jednotlivých věkových nebo dalších upřednostňovaných skupin jako například akademičtí pracovníci nebo osoby s chronickým onemocněním.